Är mobbning ett brott?

FRÅGA
Vilket brott har begåtts då en chef påstår att personalen i upprepade fall har "mobbat ut" tidigare chefer, och det finns skrivna dementier om detta från samtliga de chefer som nuvarande chef påstår (i skrift) har mobbats bort från verksamheten? Påståendet om personalens agerande har delvis angetts som skäl för omplacering och uppsägning av flerapersoner.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om mobbning är ett brott eller om det du beskriver skulle kunna ses som ett brott.

Mobbning

I svensk lag är mobbning i sig inget brott, däremot kan handlingarna som gärningspersonerna begår vara brottsliga. I vissa fall kan det därför bli aktuellt med straffansvar för brott, exempelvis förtal, förolämpning och ofredande. Handlingarna kan också innebära diskriminering. Brottslighet och samarbetssvårigheter är helt riktigt en saklig grund för uppsägning i form av personliga skäl, (7 § lagen om anställningsskydd).

Alternativa brottsrubriceringar

Förtal

Kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning begå. Straffet för förtal är böter, (5 kap. 1 § brottsbalken).

För att det ska ses som brott krävs det att en uppgift har lämnats, att uppgiften ska avse en viss levande människa, uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning (exempelvis genom att påstå att personen är brottslig, otrogen eller liknande), och uppgiften ska ha lämnats till någon annan än den som uppgiften avser.

Förolämpning

Kan den som riktar nedsättande uttalanden mot eller förödmjukar någon annan begå, om gärningen är ägnad att kränka personens självkänsla eller värdighet. Straffet för förolämpning är vanligtvis böter, men grov förolämpning kan även ge fängelse i upp till sex månader, (5 kap. 3 § brottsbalken).

Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem uttalandena riktas till. Vid förolämpning riktas uttalandena direkt till offret medan den som förtalar pratar nedlåtande om någon annan med syfte att såra den tilltänkta personen. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker (exempelvis skällsord), beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.

Ofredande

Kan den som fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande begå. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i ett år, (4 kap. 7 § brottsbalken).Brottet förutsätter att gärningen ska ha uppfattats av den utsatte vid samma tillfälle som gärningen företagits, personen måste ha blivit störd och den som ofredar måste veta om att det den gör är fel.

Till ofredande räknas exempelvis att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt mobbning av olika slag.

Med detta beskrivet har jag inte tillräcklig information om händelsen för att kunna avgöra vilket av dessa brott som kan ha begåtts, men jag hoppas att du själv utifrån detta har fått en förståelse för vilka olika brottsrubriceringar som finns.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1253)
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?

Alla besvarade frågor (96379)