Är mitt syskons barn berättigad till arv efter mig?

2020-05-17 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag hade 4 bröder som nu är döda, broder ett hade en dotter. Hon ärvde ju honom, men ärver hon även de andra bröderna som nu avlidit. De har inga egna barn, utan endast 3 systrar.Med vänlig hälsning.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan gäller arv, och svaret kommer därför att utgå från ärvdabalken (ÄB).

Om det inte finns något testamente när en person avlider fördelas arvet efter den avlidna enligt den s.k legala arvsordningen som baseras på tre olika arvsklasser, se ÄB 2 kap.

I den första arvsklassen återfinns bröstarvingar, alltså den avlidnas egna barn, se ÄB 2:1. Om det saknas arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen och då går arvet i första hand till den avlidnas föräldrar, se ÄB 2:2 st. 1. Är någon av föräldrarna avliden (eller båda föräldrarna) delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott, ÄB 2:2 st. 2.

I ditt fall:

Om det inte finns några egna barn eller föräldrar i livet till den avlidna ska arvet fördelas i lika delar mellan syskonen, om det finns flera syskon ska alltså vardera syskon erhålla lika del. Om något syskon är avlidet, träder det syskonets eventuella barn i förälderns ställe och tar förälderns del. Som svar på din fråga ärver din brors dotter alltså dina bröder, och att hon fått ärva ensam efter sin far tidigare spelar ingen roll.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1572)
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?

Alla besvarade frågor (89907)