Är mina föräldrar underhållsskyldiga under tiden som jag studerar på Komvux?

2018-10-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hejsan. jag är en 19 årig tjej som skall börja läsa 75% på komvux. Enligt CSN får jag inget studiebidrag för att jag inte läser på 100% och jag kan inte heller söka studiemedel då jag är under 20. Min fråga är då, är mina föräldrar försörjningsskyldiga under den tiden jag pluggar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Studiehjälp

Eftersom du är under 20 år och ska läsa på komvux så är det precis som du säger inte möjligt för dig att få studiebidrag, utan det är i sådana fall studiehjälp som är aktuellt. Studiehjälpen är lika mycket som du fick under gymnasiet, alltså 1 250 kr/ månad. För att ha rätt till studiehjälp måste du läsa på heltid. På komvux måste du läsa minst 20 poäng (vilket motsvarar 20 timmar) i veckan för att det ska räknas som heltid. Eftersom du kommer läsa 15 poäng i veckan har du därmed tyvärr inte rätt till studiehjälp.

Eftersom din studietakt är högre än 50 % kommer du däremot att kunna ansöka om studiebidrag när du har fyllt 20 år.

Dina föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn till och med att barnen fyller 18 år. Går barnen i grundskolan, gymnasiet eller på annan jämförlig grundutbildning är föräldrarna underhållsskyldiga även då, dock som längst fram tills att barnet fyllt 21 år, 7 kap. 1 § föräldrabalken.

När det kommer till studier på Komvux så kan det i vissa fall bedömas som ''annan jämförlig grundutbildning'' och därmed falla under föräldrarnas underhållsskyldighet. Bland annat har det i praxis uttryckts att utbildningen på Komvux ska ha en annan inriktning än den som personen i fråga har gått på gymnasiet. Om du har avslutat en samhällsvetenskaplig utbildning på gymnasiet och nu på Komvux läser mer naturorienterande ämnen så är det möjligt att dina föräldrar anses ha underhållsskyldighet. Om du inte har någon avslutad gymnasieutbildning sedan tidigare är även det någonting som skulle kunna göra att dina studier på Komvux anses falla under ''annan jämförlig utbildning'', vilket medför en underhållsskyldighet för dina föräldrar.

Eftersom jag inte vet så mycket om dina gymnasiestudier eller vad det är för kurser som du läser på Komvux är det tyvärr svårt för mig att avgöra om dina föräldrar har underhållningsskyldighet eller inte.

Försörjningsstöd

Skulle det vara så att dina föräldrar inte har underhållningsskyldighet och att du inte med hjälp av dem eller ensam kan tillgodose dina behov kan du ansöka om försörjningsstöd. Du kan därigenom få medel för att betala kläder, mat, hygienartiklar, hyra med mera. Du ansöker om försörjningsstöd hos din kommun som i sin tur gör en behovsprövning för att avgöra om du ska få försörjningsstöd eller inte. Varje kommun brukar ha information om hur ansökan går till på sin hemsida. Här kan du läsa mer om försäljningsstöd och vad det innebär.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så rekommenderar jag dig att ansöka om studiemedel så fort du fyller 20 år. Tyvärr så är det svårt för mig att avgöra om dina föräldrar anses vara underhållsskyldiga eller inte, men om dina föräldrar eller du själv inte kan tillgodose de behov som du har har du möjlighet att ansöka om försörjningsstöd hos kommunen där du bor.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om det är någonting som du känner att du inte har fått svar på.

Lycka till med dina studier!

Vänligen,

Alma Lövgren
Fick du svar på din fråga?