Är min skuld preskriberad?

Hej! Jag har en gammalskuld till en privat person sen år 2000-2004 som då gick till kronofogden och gick till utmätning och löne avdrag och vidare. Efter några år så kom det inga krav och all anmärkning raderades hos fogden och inga ytterligare krav kom varken från fogden eller själva personen. Inga brev eller krav alltså. Min fråga nu är följande: I o med att det har gått många år ( mer än 10 år) kan man räkna med att skulden är preskiberad?? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan helt klart räkna med att fordran (skulden) är preskriberad. En fordran som en privatperson har på en annan privatperson preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Och eftersom du inte de senaste tio åren har fått något kravbrev, erkänt betalningsansvar, gjort någon betalning och någon fordran inte har gjorts gällande mot dig i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten de senaste tio åren, har inget preskriptionsavbrott skett i tid. Ett preskriptionsavbrott förnyar preskriptionstiden med en ny tioårsperiod som börjar ticka från dagen då den preskriptionsbrytande åtgärden vidtogs (5 § och 6 § preskriptionslagen). 

Exempel: Fordran tillkom 2004 genom att en person tog ett lån. Fordran preskriberas tio år senare - dvs. 2014. Men om ett kravbrev skickas ut 2010 förnyas då den tioåriga preskriptionstiden genom att en preskriptionsbrytande åtgärd vidtas (kravbrevet), och nu preskriberas fordran 2020 i stället (såvida inte någon ytterligare preskriptionsbrytande åtgärd vidtas dessförinnan såklart). 

Jag tycker att det låter som att du betalade klart fordran genom att Kronofogdemyndighetens genomförde löneutmätningar m.m. och att ärendet hos Kronofogdemyndigheten därmed är avslutat. Men om det mot förmodan fortfarande skulle finnas en obetald fordran på dig är den alltså preskriberad eftersom inget preskriptionsavbrott (t.ex. genom utskickat kravbrev) har inträffat de senaste tio åren. Om någon skulle kräva dig på pengar kan du därför med enkelhet bara framföra en invändning om preskription.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”