Är min självbiografi förtal?

FRÅGA
Hej, jag skriver en självbiografi. Är uppväxt under galna förhållanden där min mor är orsaken. Hur kan jag skriva om min uppväxt utan att bli skyldig eller bestraffad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din korta fråga rätt så vill du skriva en självbiografi där onormala förhållanden, orsakade av din mamma ingår. Av den straffrättsliga frågeställningen, förstår jag det som att du vill undvika att bli straffad för det. Det brott som i sådana fall skulle kunna vara aktuellt är förtal.

Förtal är både ett vanligt brott (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB)) och ett tryckfrihetsbrott (7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Lagtexten är detsamma i båda paragraferna. Då jag antar att du vill publicera boken som författare, är det du som författare som också har det straffrättsliga ansvaret, till skillnad från om du publicerat det i en tidskrift (8 kap. 6 § TF).

Generellt utgörs förtal av att någon utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller lämnar uppgift som är till för att utsätta personen för andras missaktning. Alltså handlar det om utpekande uppgifter som får den utpekade personen i fråga se ut att vara i dålig dager. Det första rekvisitet (förutsättningen) för att det ska vara central, är utpekar. Det måste alltså vara klart att det är en viss person som det rör, i det här fallet din mamma. Om du skriver en självbiografi kan det vara svårt att inte peka ut sin mamma om hon varit en central roll i den historia du vill berätta. I det här fallet kan de "galna förhållandena" i vart fall vara sådant som utsätter din mamma för andra missaktning vilket då skulle utgöra ett förtal.

Däremot döms man inte dömas för förtal om det var försvarligt under omständigheterna att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller att man, om uppgiften inte var sann, hade skälig grund för att lämna den (5 kap.1 § 2 st. BrB och 7 kap. 3 § 3 st. TF). Om det är försvarligt är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, alltså allmänhetens intresse mot enskildas integritet. Denna avvägning kanske står sig starkast med offentliga personer, t.ex. politiker där allmänheten har bl.a. ett stort intresse av att veta var skattepengar går till. Den fråga som du måste ställa dig och kanske ta hjälp av att utreda, är vilket intresse allmänheten har av den historia du berättar om din mamma, jämfört din mammas skydd mot ett nedsättande utpekande. Om uppgifterna är sanna eller inte, har ingen betydelse ( se NJA 1987 s. 285).

Sammanfattningsvis är det svårt att ge ett tydligt svar. Om uppgifterna är ett sådant utpekande som ovan stadgat, krävs det att det antingen är försvarligt att lämna uppgifterna (oberoende av sanningshalten i dem) eller att du haft skäligt grund att ange dem. Det är svårt att avgöra i detta läget, men en avvägning mellan det allmännas intresse av uppgifterna i förhållande till din mammas integritet bör göras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1142)
2021-02-26 När kan man väcka åtal om man utsatts för en ärekränkning?
2021-02-25 När kan en anklagelse betraktas som förtal?
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?

Alla besvarade frågor (89565)