FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/12/2018

Är min sambo skyldig att betala för mina barn?

Kan social kontoret kräva att min sambo är skyldig att betala för mina barn

Lawline svarar

Hej och vad roligt att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsbidrag och underhållsstöd finns att hitta i Föräldrabalken FB.

Det finns inte så mycket information i din fråga men jag har uppfattat det som att du har barn från ett tidigare förhållande och du undrar om din sambo är skyldig att betala underhållsbidrag för barnen.

Ska din sambo behöva betala för dina barn?

Huvudregeln är att föräldrarna ska ansvara för underhållet av sina barn. En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn eller har vårdnaden ska betala underhållsbidrag enligt FB 7 kap 2 §.

Om din sambo ska behöva betala för dina barn måste du dels vara vårdnadshavaren och dina barn ska varaktigt bo med dig och din sambo. Därtill ska du och din sambo antingen vara gifta med varandra eller ha gemensamma barn enligt FB 7 kap 5 § 1 stycket. Även om dessa villkor är uppfyllda så framgår det i andra stycket att sambon inte behöver betala ifall barnen får underhållsbidrag från den förälder barnen inte bor med. Det som anses med att "varaktigt" bo hos en förälder kan påverkas av barnets folkbokförda adress, hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnen har alla sina saker.

Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte har alla omständigheter men summan av kardemumman är att det inte finns någon underhållsskyldighet mellan sambor som det finns mellan makar. Din sambo hade blivit underhållsskyldig om ni hade gemensamma barn och dina egna barn bor tillsammans med dig och din sambo. Även här hade han kunnat slippa betala om dina barns andra förälder betalar underhållsbidrag.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta försäkringskassan ifall du vill gå igenom din situation tydligare och se vilka möjligheter som finns. Ifall det är så att din sambo inte är skyldig att betala dig och dina barn och barnens andra förälder inte betalar heller kan du till exempel ansöka om ett så kallat underhållsstöd av försäkringskassan (se här). Reglerna hittar du i Socialförsäkringsbalken 18-19 kap.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Ceda ImranovaRådgivare