FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande28/06/2017

Är min kompis ersättningsskyldig för att ha orsakat skador på min bil?

Hej! Min kompis som inte har körkort skulle hjälpa mig att laga min bil då han är utbildad bilmekaniker. Jag parkerade bilen utanför garaget på en privat tomt och sedan tog han nyckeln för att köra in bilen. Han missade garagedörren lite och skrapade upp hela sidan på bilen. Det hördes klart och tydligt men han stannade inte direkt utan försökte väja i farten, vilket bara resulterade i värre skador på backspegel, dörr och kaross. Bilen är halvförsäkrad och därför täcker inte försäkringen. Är min kompis ersättningsskyldig? Kan jag råka illa ut eftersom jag lät honom köra min bil utan körkort trots att det var på privat tomt och oerhört låg hastighet? Kan han få andra påföljder? Oerhört tacksam för hjälp! Mvh/ Johan

Lawline svarar

Hej Johan!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill ha kompletterande information, eller någonting förtydligat, så går det bra att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla till marcus.backstrom@hotmail.com. För enkelhetens skull har jag valt att utelämna lagrumshänvisningar i svaret men jag tillhandahåller gärna det på förfrågan.

Inledningsvis bedömer jag det som totalt osannolikt att du eller din kompis skulle drabbas av några straffrättsliga påföljder p.g.a. det inträffade. Det är inte olagligt att låna ut sin bil till en vuxen person, även om vederbörande saknar körkort, och så länge det bara rört sig om att köra in i ett garage så lär inte din kompis heller ha gjort sig skyldig till något brott (även om det nog rent tekniskt är att betrakta som olovlig körning). Såvida det inte görs någon polisanmälan, vilket framstår som meningslöst, kan du alltså släppa den aspekten av frågan.

Avseende ekonomisk kompensation vore, naturligtvis, det smidigaste att din kompis erkänner sitt ansvar och frivilligt ersätter dig helt eller delvis. Om han motsätter sig det återstår endast att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Väl där måste du kunna bevisa att din kompis varit vårdslös i samband med inkörningen i garaget. Att döma av hur du formulerat frågan framstår det som vårdslöst att, istället för att stanna bilen, fortsätta gasa och därmed förvärra skadorna på bilen. Huruvida en domstol, efter att även ha fått ta del av din kompis version, skulle hålla med om det är dock väldigt svårt att svara på.

Min rekommendation blir således att du först och främst pratar med din kompis och sikta på att nå en överenskommelse. Kanske är det rimligt att ni delar på skadan (du har ju trots allt givit honom nycklarna till bilen med vetskap om att han formellt inte får köra)? Visar det sig omöjligt att nå en uppgörelse kan du överväga en stämningsansökan – men ha då i åtanke att du måste kunna bevisa att din kompis varit vårdslös och att du, om du förlorar, blir tvungen att betala för kompisens rättegångskostnader.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare