Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?

2020-09-11 i Vittna
FRÅGA
Om jag är misstänkt för ett brott, är min flickvän då skyldig att vittna? Vi har varit ett par i ett halv år och är förlovade.Tex: Om jag har hamnat i slagsmål anmälan om misshandel från bägge håll. Och den enda som sätt allt är min flickvän.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om vittnesplikt regleras i 36 kap. 3 § rättegångsbalken. I Sverige råder som huvudregel en vittnesplikt vilken innebär att alla som rätten kallar som vittnen måste vittna. De personer som är undantagna vittnesplikten är makar, släktingar i rätt upp- och nedstigande led (föräldrar, barn osv) eller personer som på liknande sätt är närstående parten i målet. Med det sistnämnda åsyftas främst person som är sambo med parten eller som har för avsikt att ingå äktenskap med denne, (NJA 2007 s. 874). Personer som väntar barn tillsammans med parten är också undantagna vittnesplikten. Om även pojk- och flickvän omfattas är däremot lite oklart.

Högsta domstolen kom i målet ovan fram till att en flickvän sedan ett år tillbaka där paret hade planer på att flytta ihop och gifta sig ansågs vara undantagen vittnesplikten. Personer som varit tillsammans under flera år bedöms också som närstående och är även de undantagna från vittnesplikten. Dock är det något mer tveksamt huruvida par som endast haft en kortare relation tillsammans omfattas av undantaget eller inte. Av den anledningen kan jag inte ge dig ett definitivt svar utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Förhållandet ska vara en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet för att din flickvän ska anses närstående och därmed undantas vittnesplikten. Att ni har förlovat er stärker anledningen att anse att ert förhållande är av sådan art. Dock skulle förhållandets längd, ett halvår, kunna ses som kortare tid och därför gör det situationen svår att bedöma för mig.

Det faktum att ni är förlovade ändrar dock inte den juridiska beteckningen på ert förhållande enligt dagens reglering. Ni behöver därför inte bevisa att ni är förlovade. Ifall ni är sambos skulle det dock med mer klarhet kunna medföra en anledning att undanta din flickvän från vittnesplikten i samband med att ni har förlovat er. Är så fallet bör det vara så att ert förhållande är av sådan art att det kan anses likna ett äktenskap och att din flickvän därmed kan anses närstående och undantas vittnesskyldigheten. I övrigt kan jag tyvärr inte ge ett tydligare eller mer konkret svar än så.

Hoppas att mitt svar var till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97679)