FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld29/12/2018

Är min dotter tvungen att betala sin sambos skulder?

Min dotter är sambo med en kille som nu sitter häktad, han kan få ett långt fängelsestraff. Han har begärt ut en slutfaktura på en telefon han har, på 8000kr, måste hon betala den. Sen har hon hjälpt honom med ett ihopbakslån på tidigare skulder han haft, o hon står som medlåntagare på det. Är hon tvungen att betala hela den skulden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga är slutfakturan avseende en telefon endast din dotters sambos. Om det bara är han som står på fakturan är det han som är betalningsskyldig. Står de däremot båda på fakturan är ansvaret solidariskt varför hon måste betala den och sedan får kräva sin sambo på hans halva av den.

Då din dotter står som låntagare gemensamt med sin sambo på lånet svarar de som huvudregel solidariskt för skulden (2 § första stycket Skuldebrevslagen). Bestämmelsen innebär att banken kan kräva betalning för hela lånet av vilken som helst av låntagarna. Kan inte din dotters sambo betala skulden kommer banken att vända sig till henne istället. Om hon betalar skulden har hon däremot en regressrätt mot sin sambo (2 § andra stycket Skuldebrevslagen). Regressrätten innebär att din dotter kan driva in skulden civilrättsligt, antingen genom att kräva sin sambo på dennes andel av skulden, ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten eller stämma honom i domstol.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?