Är man underhållsskyldig under pågående skilsmässa?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej jag och min fru ska nu skiljas och vi är inte överens om vad jag ska betala henne under tiden skilsmässan pågår, vi har i stort sett bara haft min inkomst under hela vårt förhållande då hon har pluggat under hela tiden, och nu vill hon att jag ska fortsätta betala hennes räkningar och hjälpa henne ekonomiskt fast att jag har flyttat ut, det här är något vi bråkar mycket om. Därför undrar jag om det finns något som säger hur mycket jag är skyldig att hjälpa henne med just ekonomiskt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon skyldighet att betala din nuvarande fru under skilsmässan och hur mycket. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).


Underhållsskyldighet mellan makar

Eftersom att ni befinner i en pågående skilsmässa är ni fortfarande gifta. Under äktenskapet ska båda makarna, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Syftet med detta är att båda makarna ska ha samma ekonomiska standard. Om någon av makarna försummar sin underhållsskyldighet får en domstol ålägga denne att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § ÄktB).

Underhållsskyldighet efter skilsmässa

Huvudregeln är att efter skilsmässa ska var och en av makarna stå för sin egen försörjning (6 kap. 7 § 1 stycket ÄktB). En tidigare make kan dock bli underhållsskyldig under en övergångsperiod efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra tidigare makens förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § 2 stycket ÄktB). Underhållsskyldigheten kan dock komma att sträcka sig ännu längre och en tidigare make kan då bli underhållsskyldig även efter övergångsperioden. Detta om den ena maken har försörjningssvårigheter på grund av att ett långvarigt äktenskap upplösts eller om det finns andra synnerliga skäl (6 kap. 7 § 3 stycket ÄktB). Enligt praxis från Högsta Domstolen ska detta undantag tillämpas mycket restriktivt och det ska finnas ett samband mellan försörjningssvårigheterna och äktenskapet. Äktenskapet ska alltså ha begränsat möjligheten för maken att försörja sig, till exempel om man ägnat sig åt att ta hand om hus och hem medan den andra maken skapat sig en god position i förvärvslivet.

Din situation

Eftersom att du och din fru fortfarande är gifta finns underhållsskyldighet enligt ovan. Om du inte fullgör din underhållsskyldighet kan en domstol ålägga dig att betala underhållsbidrag till din fru. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket som behövs för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet och utgångspunkten är att ni ska ha samma ekonomiska standard. I ditt fall verkar det inte vara frågan om ett långvarigt äktenskap och det verkar inte heller som att din frus försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Att du ska bli underhållsskyldig efter skilsmässan är därför inte troligt men jag känner inte till alla omständigheter och i slutändan måste en bedömning i det enskilda fallet göras.

Sammanfattning

Det finns en underhållsskyldighet mellan makar och syftet med detta är att makarna ska ha samma ekonomiska standard. Efter äktenskapet finns det som huvudregel ingen underhållsskyldighet men undantag finns om det varit ett långvarigt äktenskap och den ena makens försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Du är alltså underhållsskyldig under tiden skilsmässan pågår men troligen inte efter. I slutändan måste ändå en bedömning i det enskilda fallet göras.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96471)