Är man tvungen att följa en avliden persons önskningar om hur dödsboet ska utredas?

Hej. Är man tvungen att följa den önskan som den avlidna uttryckt vad gäller vem som ska göra bouppteckning och förvalta dödsboet efter personens död. Alltså att man innan döden bestämmer vem som ska göra bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon har avlidit är det den avlidna personens dödsbos delägare som i första hand ska ansvara för bouppteckningen och förvaltningen av den avlidnas egendom. Delägare i ett dödsbo är efterlevande make eller sambo, arvingar och testamentstagare (förutsatt att det finns ett testamente). Bestämmelsen som reglerar detta finns i ärvdabalken, 18 kap. 1 §.

Om den avlidna personen hade en önskan om att någon viss person skulle sköta utredningen av dödsboet måste denna önskan ha kommit till uttryck i ett testamente för att bli bindande för dödsbodelägarna. En person som den avlidna i sitt testamente utsett att ta hand om dödsboet kallas för testamentsexekutor. Du hittar bestämmelser om detta i ärvdabalken 19 kap. Se särskilt 20 §.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att man inte är tvungen att följa en önskan som den avlidna uttryckt angående vem som ska förvalta dödsboet etc. Man är bara skyldig att följa en sådan önskan om den har kommit till uttryck i ett giltigt testamente. Det spelar inte heller någon roll om den avlidna, medan hen var i livet, gav någon ett sådant uppdrag eller bestämde det tillsammans med några andra personer. Ett sådant uppdrag måste skrivas ner i ett testamente för att det ska bli bindande för dödsbodelägarna.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000