Är man som timanställd skyldig att arbeta schemalagda pass?

FRÅGA
Hej! Jag arbetar som timanställd inom handeln. Nu under sommaren har jag fått x antal pass enligt schema. Däremot skulle jag vilja säga upp mig från mitt arbete. Jag undrar så om jag kommer behöva arbeta minna pass innan jag kan sluta eller om jag inte kommer behöva det. Jag har skrivit under anställningsbevis under perioden jag ska arbeta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldighet att arbeta schemalagda pass
Då din fråga gäller anställning regleras detta i lagen om anställningsskydd (LAS). Den juridiska termen för timanställd är allmän visstidsanställning vilket är en typ av tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Du har som timanställd rätt att tacka nej till erbjudna pass, men de pass du har tackat ja till är du skyldig att arbeta då ni överenskommit att du ska arbeta dessa pass, d.v.s. att ni har avtalat om det (1 kap 1 § avtalslagen).

Uppsägning
Väljer du att säga upp dig från arbetet så gäller en månads uppsägningstid såvida ni inte har kollektivavtal som anger annan tidsperiod (2 § fjärde stycket LAS, 11 § LAS). Då behöver du arbeta dina pass under uppsägningstiden men finns det några pass kvar efter att uppsägningstiden passerats ska du inte behöva arbeta dessa pass.

Sammanfattning
Du har en skyldighet att arbeta de schemalagda passen, men om du väljer att säga upp dig gäller som standard en månads uppsägningstid. Då behöver du endast jobba de passen som är inbokade under uppsägningstiden. Var uppmärksam på om din arbetsplats har kollektivavtal som anger annan uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?