Är man skyldig att låta motparten fotografera sitt körkort?

2021-05-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Är man skyldig att låta motparten låta fotografera sitt körkort i samband med en trafikolycka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att besvara din fråga använder jag mig av trafikförordningen och lagen om straff för vissa trafikbrott.

Enligt 2 kap. 8 § trafikförordningen har man som skyldighet att inte undandra sig från platsen om man med eller utan skuld har varit inblandad i en trafikolycka. Man ska medverka till de åtgärder som är rimliga med anledning av olyckan, och har som skyldighet att uppge namn och hemvist. Dessutom bör man lämna upplysningar om händelsen. Om detta inte görs kan man ha gjort sig skyldig till smitning och kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Exempelvis kan man göra sig till föremål för straffrättsliga påföljder om man avlägsnar sig från olycksplatsen utan att underrätta ägaren till den andra bilen eller om man inte vidtar åtgärder för att komma i kontakt med ägaren (NJA 1974 s. 115). Dock framgår det inte av lagen att du måste låta den andra personen som är inblandad i trafikolyckan att ta bilder på ditt körkort. Om du inte låter den andra parten fotografera ditt körkort borde detta således inte leda till straffrättsliga påföljder, så länge du ser till att på andra sätt uppnå de krav som lagen stadgar. För att undvika straffrättsliga påföljder måste du därmed ge den andra parten tillgång till ditt namn och hemvist, även om det inte sker genom just fotografering av ditt körkort.

Sammanfattningsvis ställer lagen upp krav på handlingar och åtgärder som måste vidtas av den som är inblandad i en trafikolycka. Om du inte låter den andra parten fotografera ditt körkort borde detta inte leda till straffrättsliga påföljder, så länge du ser till att på andra sätt uppnå de krav som lagen stadgar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97623)