Är man obegränsat skattskyldig i Sverige när man arbetar utomlands men pluggar i Sverige?

Hej! Jag är sedan den mars 2021 bosatt och folkbokförd i Danmark. Jag är svensk medborgare, och har varit bosatt i Sverige i nästan hela mitt liv (förutom när jag bodde i USA i ett år, och förutom nu när jag har bott i Danmark). Jag är alltså varaktigt bosatt på en utländsk ort, och jag bor utomlands pga. arbete och partner. Jag har ingen bostad/fastighet i Sverige och jag äger ingenting annat i Sverige. Den familj jag har kvar i Sverige består av min mamma (och min pappa som jag inte har mycket kontakt med). Jag bedriver ingen näringsverksamhet i Sverige. Däremot studerar jag vid ett svenskt universitet och får CSN. Jag blir färdig med min utbildning under första terminen av 2023. Jag kommer under hela den tiden fortsätta att utföra arbete fysiskt på plats i Danmark för en dansk arbetsgivare. Jag har även fått ett stipendium från en svensk stiftelse. Är jag begränsat eller obegränsat skatteskyldig i Sverige? Mvh

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du vill veta om du är obegränsat skattskyldig i Sverige utifrån att du är svensk medborgare och att du har bott i Sverige fram tills mars 2021 då du flyttade till Danmark, du studerar vid ett svenskt universitet och får CSN men annars har du bara kontakt med Sverige genom dina föräldrar som släkt. 

I detta fall aktualiseras inkomstskattelagen som förkortas IL. 

För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom skattekonsekvenserna av stipendium, därefter kommer jag att gå igenom innebörden av obegränsad skattskyldighet. Därefter beskriver jag innebörden av begränsad skattskyldighet. Därefter går jag igenom undantagen för obegränsad skattskyldighet. Sen kommer jag beskriva din situation och mina rekommendationer. 

Obegränsad skattskyldighet. 

Innebörden av obegränsad skattskyldighet är att man är skyldig att betala skatt på alla sina inkomster till Sverige från utlandet enligt 3 kap 8§ IL. 

Obegränsad skattskyldighet för fysiska personer regleras i 3 kap 3§ IL, man är obegränsat skattskyldig om man 1. är bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. Har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige. 

I 3 kap. 7§ IL räknas omständigheter som man ska ta hänsyn till när man bedömer om väsentlig anknytning till Sverige finns. Bland annat tar man hänsyn till svenskt medborgarskap, hur läge skattskyldige var bosatt i Sverige om man varit bosatt i Sverige under en längre talar det för en stark anknytningspunkt. Begreppet släkt i 3 kap 7§ IL ska tolkas som om personen man är gift med eller underåriga barn finns i Sverige. Man tar även hänsyn till liknande omständigheter i bedömningen, under denna punkt kan det vara relevant med att du studerar vid ett svenskt universitet och får CSN. 

I 3 kap 7§ 2st IL föreskrivs presumtionen att om man är svensk medborgare eller stadigvarande vistats i Sverige i 10 år innan utflytten så betraktar man att personen som flyttar från Sverige har väsentlig anknytning om inte den skattskyldige kan visa att anknytning till Sverige ej finns. 

Man gör en sammanvägd bedömning av alla omständigheter i fallet för att avgöra om någon är obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Begränsat skattskyldighet:

I 3 kap 17§ IL regleras att om man inte är obegränsat skattskyldig så är man begränsat skattskyldig enligt punkt 1. Innebörden av obegränsad skattskyldighet för fysiska personer är att man enligt 3 kap 18§ IL är skyldig att betala skatt som räknas upp i bestämmelsen. 

Undantag från obegränsad skattskyldighet:

Är man obegränsat skattskyldig i Sverige och jobbar i Danmark så finns det en risk att detta kan leda till dubbelbeskattning, därav har Sverige upprättat avtal med andra länder för att undvika att den enskilde blir dubbelbeskattad. I lag 1996 om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna i bilaga 4 regleras förhållandet mellan Sverige och Danmark. 

I 3 kap 9§ IL regleras 6 månaders regeln som innebär att om obegränsat skattskyldig person som jobbar utomlands under 6 månader inte behöver betala skatt för den inkomsten som beror på anställningen i det landet där verksamheten ligger. Om du skulle vara obegränsat skattskyldig i Sverige men jobba i Danmark under minst 6 månader så kommer du inte att behöva betala skatt för inkomsten som beror på anställningen i Danmark. 

Din situation och rekommendationer.

Det finns vissa aspekter som kan tala för att du är obegränsat skattskyldig i Sverige bland annat att du är svensk medborgare, att du tidigare varit bosatt i Sverige i princip hela ditt liv samt att du pluggar på svenskt universitet. Det finns också en presumtion att du är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap 7§ 2st IL då du har väsentlig anknytning enligt 3 kap 3§ punkt 3 IL på grund av att du flyttat från Sverige för mindre än 5 år sen och är svensk medborgare. Det innebär att du måste bryta presumtionen och bevisa att du inte har tillräckligt med anknytning till Sverige. 

Jag rekommenderar dig att höra av dig till Skatteverket för att klargöra din situation och om du bryter presumtionen om väsentlig anknytning. 

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”