Är lossande av skruvar på en cykel skadegörelse?

2020-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Om någon lossar skruvar till styre eller hjul på en cykel, kan detta räknas som skadegörelse?Är det skillnad om det faktiskt slutar i att en olycka sker pga detta eller om man upptäcker det i tid?Detta händer regelbundet vid en skolas cykelparkering
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte fråga om skadegörelse

För att ett handlande ska rubriceras som skadegörelse ska det vara fråga om att man förstör eller skadar egendom (12 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Eftersom cykeln (eller cykeldelarna) inte skadats eller förstörts skulle jag inte säga att lossandet av skruvarna skulle rubriceras som skadegörelse. Jag kan dock tänka mig andra brott som handlandet skulle kunna rubriceras som. Det beror dock på vilket syfte gärningsmannen haft med handlandet och det beror även på, som du är inne på, om en olycka sker eller inte.

Handlandet kan rubriceras som egenmäktigt förfarande eller vållande till kroppskada

Säg att det är någon som bara vill "busa" och inte skada andra. Då hade nog brottet egenmäktigt förfarande varit för handen. Det finns tre olika fall som konstituerar egenmäktigt förfarande, (8 kap. 8 § första stycket BrB). Fall 1 definieras i första meningen, fall 2 i andra meningen och fall 3 i tredje meningen. Här blir fall 2 relevant, nämligen att "någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller annat sätt, olovligen rubbar någons besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet". Personen har utan tillgrepp (den har inte tagit skruvarna eller cykelstyret osv), på annat sätt än att fästa eller bryta lås (lossat skruvar) orsakat en avsevärd svårighet för cykelägaren att använda cykeln så som den var innan.

Har dock cykelägaren inte märkt de avlossade skruvarna, cyklat iväg och en olycka inträffat, kan brottet vållande till kroppsskada aktualiseras för gärningsmannen. I lagtexten heter det "Om någon av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppskada som inte är ringa döms den för vållande till kroppsskada" (3 kap. 8 § BrB). Detta förutsätter dock att gärningsmannen inte lossat skruvarna i syfte att skada någon.

Handlandet skulle även kunna rubriceras som misshandel eller försök till misshandel

Om syftet med lossandet av skruvarna varit att skada cykelägaren blir misshandel eller försök till misshandel aktuellt och inte egenmäktigt förfarande alternativt vållande till kroppsskada. Misshandel föreligger när någon med uppsåt (vilket i detta sammanhang grovt förenklat kan sägas vara när någon avsiktligen gör något) tillfogar annan kroppsskada (3 kap. 5 § BrB). För att det ska vara fråga om misshandel ska alltså cykelägaren inte ha märkt de lossade skruvarna, cyklat iväg och skadats. Om cykelägaren märkt de avlossade skruvarna och inte skadats skulle försök till misshandel kunna bli aktuellt (3 kap. 5 § jämte 3 kap. 11 § samt 23 kap. 1 § BrB). Det kan dock nämnas att det inte får vara fråga om en ringa misshandel för att ansvar för försök till misshandel ska kunna aktualiseras.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)