Är lögner som orsakat känslomässig skada brottsligt?

Hej,

Jag undrar om det kan vara brottsligt att under en längre tid ljuga om det får stora konsekvenser för ett flertal anhöriga, men lögnen inte har lett till någon ekonomisk vinning? Händelsen har orsakat stor känslomässig skada, men som sagt har inga pengar bytt händer. Tidigare incidenter av samma slag har inneburit viss ekonomisk vinning, men de händelserna är nu preskriberade.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1 § BrB framgår att den som vilseleder förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, döms för bedrägeri.

För att bedrägeri ska vara aktuellt så framgår av bestämmelsen att rekvisitet vinning måste vara uppfyllt. Således kan det inte vara fråga om bedrägeri när det inte innebär någon ekonomisk vinning för gärningspersonen. Det krävs även att något av värde överflyttas från en person till en annan, dvs. en förmögenhetsöverföring.

Det som kanske skulle kunna bli aktuellt när det inte varit fråga om någon vinning är oredligt förfarande.

9 kap. 8 § BrB stadgar nämligen att den som, med hjälp av vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde, döms för oredligt förfarande.

Det måste vara dock även här vara fråga om ekonomisk skada. Följaktligen kan lögner som orsakat stor känslomässig skada inte vara fråga om oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § BrB.

Det finns heller inte något annat brott i brottsbalken som skulle stämma in i det du beskriver, varför det inte kan anses vara brottsligt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Ayub AkbariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo