Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

FRÅGA
Jag har en fråga gällande när det är brottsligt att uttrycka åsikter om minoritetsgrupper.Person A är HBTQ-person och samtalar med person B om just HBTQ-frågor på en vardaglig nivå. A berättar om sin positiva inställning till Pride och de parader som brukar hållas under dessa tillfällen. A menar att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska ha rätten att vara den de är utan att bli ifrågasatta.B menar däremot att det inte är nödvändigt med dessa prideparader och tillställningar. Istället säger B bland annat så här:"De [HBTQ-personer] borde brännas levande""Sånna borde få ett skott i nacken""Spärra in skiten och släpp inte ut dem""Det är ju sjukt, vidrigt"Om någon som avsiktligt skadat en HBTQ-person på grund av dennes sexuella läggning: "Det var bra gjort"B säger detta till A utan att veta om att A är HBTQ-person som i sin tur känner sin fruktansvärt kränkt och är rädd för att möta B när denne är tillsammans med andra HBTQ-personer.Min fråga är alltså ifall något av det som B säger är brottsligt? Är A utsatt för brott?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan B:s uttalanden anses vara brottsliga?

I detta fall har uttalandena inte spridits, utan endast uttalats till en person. Brottet hets mot folkgrupp kan inte göras gällande då det inte rör sig om ett uttalande som har spridits (16 kap. 8 § Brottsbalken).

Är A utsatt för brott?

Man kan tänka sig att B:s uttalanden kan klassificeras som förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Vad som framgår av frågan har däremot inte B varit medveten om att A själv är HBTQ-person. Detta kan vara avgörande då brottet förolämpning kräver att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Som jag tyder frågan har B inte haft för avsikt att kränka A:s självkänsla eller värdighet, även om A själv kan ha känt sig kränkt. Det krävs på så vis att B har haft ett uppsåt (likgiltighetsuppsåt räcker) att kränka A - så verkar det inte vara i detta fall. Gärningen är på så vis inte brottslig.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92282)