Är köp av underårig giltigt?

2017-06-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej.Om en 17 årig tjej kommer och köper en valp av mig. Kan hennes föräldrar kräva mig att ta tillbaka valpen? Köpekontrakt är skrivet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om barns rätt att företa rättshandlingar finns i Föräldrabalkens (FB) 9 kap, det hittar du här.

Som huvudregel får inte en person som är under 18 år själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, 9 kap 1 § FB. Jag tolkar det som att tjejens föräldrar inte givit sitt samtycke till köpet och avtalet är därför ogiltigt. Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå, vilket innebär att du ska få tillbaka valpen och tjejen ska få tillbaka de pengar hon har betalat, 9 kap 7 §, första stycket FB. Om tjejen har uppgett falska uppgifter om att hon varit 18 år är hon emellertid skyldig att i skälig omfattning ersätta eventuella förluster som du drabbats av till följd av avtalet 9 kap 1 §, andra stycket FB.

Det finns en del undantag till underårigas rätt att företa rättshandlingar utan föräldrarnas samtycke. Exempelvis har barn över 16 år rätt att själva råda över vad de tjänat genom eget arbete, 9 kap 3 § FB. Har den underårige ett eget hushåll får denne företa rättshandlingar som sedvanligen företas för dessa ändamål, 9 kap 2a § FB. Om den underårige driver egen rörelse får rättshandlingar företas inom ramen för rörelsen, 9 kap 5 § FB. Det är svårt för mig att bedöma huruvida något utav undantagen är tillämpliga då jag inte har all information.

Sammanfattningsvis är alltså köpeavtalet ogiltigt om tjejen köpt hunden utan sina föräldrars samtycke och inget av undantagen är tillämpliga, och till följd därav ska prestationerna återgå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (900)
2021-07-24 Har man ångerrätt i samband med ett restaurangbesök?
2021-07-21 Kan man kräva tillbaka en hund som man har lämnat tillbaka till uppfödaren?
2021-07-20 Får en matbutik kräva uppvisande av legitimation vid köp av alkoholfria drycker?
2021-06-30 Har man rätt att ångra ett medlemskap köpt på plats?

Alla besvarade frågor (94270)