Är kommunen ersättningsskyldig vid backning av bil in i släkt lyktstolpe?

Hej! Jag backade in bilen i en lyktstolpe. Lyktstolpen var släckt och därmed svår att se, den står i anslutning till väg/parkering som kommunen äger. Har jag rätt till skadestånd av kommunen som täcker självrisken på försäkringen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är förmodligen nej. Det som kommer avgöra om du kan få skadestånd från kommunen är om de kan anses ha agerat vårdslöst i samband med skadan på din bil. Detta avgörs genom en oaktsamhetsbedömning som grundar sig på omständigheter från fall till fall, vilket alltid gör det svårt att på förhand definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej.

Det som blir avgörande i oaktsamhetsbedömningen är om kommunen haft möjlighet att förhindra skadans uppkomst. Kommunen bör således, för att kunna bli skadeståndsskyldiga detta fall bevisligen ha vetat om att det stod en släckt lyktstolpe på en plats där bilar lätt kunnat backa in i den. Man skulle här exempelvis kunna tänka sig att kommunen fått in klagomål på denna släcka lyktstolpe, men ignorerat klagomålen och på så sätt genom underlåtenhet att tända den aktuella stolpen (eller flytta på den) blivit skadeståndsskyldiga. Är det så att det tidigare förekommit att bilar backat in i lyktstolpen skulle detta kunna göra det lättare för dig att bevisa vårdslöshet från kommunen. Det som måste bevisas är i princip att kommunen vetat om problemet men ändå valt att inte agera.

Att bevisa underlåtenhet från kommunen kommer inte bli enkelt. Troligast är nog att kommunen inte alls vetat om situationen med den släckta lyktstolpen eller risken för denna typ av skador vid den aktuella platsen. Det är naturligtvis också svårt för kommunen att konstant hålla koll på huruvida deras lyktstolpar är tända eller inte. Sammanfattningsvis blir det alltså svårt att kräva ersättning från kommunen.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”