Är jag uppsagd från min tjänst på myndighet om det inte finns ett beslut och om en obehörig företrädare förhandlat med facket?

Jag blev uppsagd till följd av arbetsbrist från en myndighet. Nu när jag begär ut handlingarna så upptäcker jag att det inte finns något beslut taget på att jag ska sägas upp. Den fackliga förhandlingen skedde först efter det att min uppsägning trätt ikraft enligt protokollet. Arbetsgivaren representerades av en tjänsteman som inte hade befogenheter att förhandla med facket enligt arbetsordningen.

Är jag uppsagd om det inte finns ett beslut och om en obehörig förhandlat med facket?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom din fråga rör uppsägning av anställning på myndighet och förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren i samband med uppsägning kikar vi på lagen om offentlig anställning (LOA) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). I viss mån kommer vi även kolla på anställningsskydslagen (LAS).

Så länge du har fått en skriftlig uppsägning är den giltig och korrekt

Till skillnad från vad som gäller på den privata sektorn krävs att en uppsägning på den offentliga sektorn är skriftlig för att den ska vara giltig (9 § första stycket LOA).

Uppsägningen är ett beslut i sig och så länge du fått en skriftlig uppsägning av din arbetsgivare är uppsägningen alltså giltig och korrekt.

Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning (7 § första stycket LAS).

Om obehörig förhandlat med facket kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig

Innan din arbetsgivare säger upp dig ska arbetsgivaren förhandla med facket (11 § första stycket MBL).

Om din arbetsgivare skickat en obehörig person att förhandla för deras räkning är din uppsägning fortfarande i och för sig giltig, men däremot kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig gentemot facket för att arbetsgivaren inte anses uppfyllt sin förhandlingsskyldighet (15 § första stycket MBL).

Mina råd

Kolla om du fått en skriftlig uppsägning av din arbetsgivare. Om du har fått det är det tyvärr inte mycket du kan göra. Om du inte har fått det bör du omgående kontakta ditt fackförbund.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”