Är jag underhållsskyldig om mitt barn adopteras av en annan?

2020-06-12 i Adoption
FRÅGA
Om jag donerar sperma till ett homosexuellt par. Och mamman föder barnet. Sedan görs en närstående adoption dill mammans partner... kan jag bli betalningsskyldig för underhåll eller dylikt då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från föräldrabalken (FB).

Det är barnets föräldrar som är underhållsskyldiga (7 kap. 1 § FB). Att vara underhållsskyldig innebär att man som förälder är ansvarig för att barnets behov tillgodoses.

Om ett barn adopteras är adoptivföräldern barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 §). Det innebär att adoptivföräldern (i det här fallet barnets mammas partner) är underhållsskyldig och inte du.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (542)
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?
2020-09-04 Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

Alla besvarade frågor (84205)