FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll14/10/2018

Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år och flyttat hemifrån?

Min son är nitton år, bor med sin halvsyster och är skriven där. Sonen har tagit sabbatsår ifrån skolan men börjat folkhögskolan nu. Han påstår att jag ska betala underhållsstöd på 2050 kronor i månaden tills han fyller 21 år. Men ska inte min sons mor betala någonting? Min sons mor och jag bor ej ihop. Modern är sjukpensionär och jag tjänar inte så bra. Kan min son söka socialbidrag? Eller andra bidrag? Tycker det är konstigt att man ska betala underhåll när han är myndig och flyttat hemifrån.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Underhållsskyldighet för föräldrar

Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år. I undantagsfall kan föräldrarna vara underhållsskyldiga till 21 års ålder. För att barnet ska ha rätt till underhåll till 21 års ålder ska barnet gå i skolan. Till skolgång är det grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning som räknas in, och alltså inte universitet eller högskolestudier (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Som jag förstår situationen har din son gått ut gymnasiet, haft sabbatsår och nu börjat plugga på folkhögskola. Om er sons utbildning i folkhögskolan motsvarar en utbildning på gymnasienivå eller för att få gymnasiekompetens så är ni underhållsskyldiga tills han studerat klart eller fyllt 21 år. Föräldrarna ska tillsammans betala efter samlad förmåga, det är alltså både du och sonens mamma som ska betala (7 kap. 1 § tredje stycket FB).

Underhållsstöd

När föräldrarna inte kan betala finns det möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan fram till dess att barnet fyllt 20 år om de går i skolan. Dock krävs det då att barnet bor hos någon av föräldrarna, vilket er son inte gör. Läs mer om försäkringskassans krav på underhållsstöd till barn över 18 år här.

CSN

Er son har också möjlighet att söka studiestöd eller lån från CSN. Åldern och situationen bestämmer vilka bidrag som kan sökas för folkhögskolan. Läs här om vilka bidrag som finns och som kan sökas.

Bostadstillägg

Jag rekommenderar er son att söka bostadstillägg för bostadskostnader som kan betalas ut till låginkomsttagare, exempelvis studenter. Här kan ni läsa mer och ansöka om bostadstillägg.

Slutsats

Sammanfattningsvis stämmer det din son säger om det är så att studierna på folkhögskolan är på gymnasienivå. Är det studier på högre nivå har ni ingen underhållsskyldighet. Du och sonens mamma kan tillsammans komma överens om hur mycket ni ska betala var och skriva ett avtal, annars kan dom fastställas i tingsrätten (7 kap. 2 § FB). När er son har slutat studera på gymnasienivå eller fyllt 21 år har ni inte längre någon skyldighet att betala.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”