Är jag underhållsskyldig för mitt barn som går på folkhögskola?

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Sökte svar om försörjningsplikt och hittade information som dock inte svarade på min specifika fråga.Svaret löd:"Försörjningsplikten gentemot sonen gäller till dess att sonen antingen har uppnått en myndig ålder, 18 år, eller om sonen därefter går i grundskola, gymnasium eller annan liknande grundutbildning. Försörjningsplikten gäller dock som längst tills sonen har fyllt 21 år, vilket framgår av 7 kap. 2 § 2 stycket i Föräldrabalken."Jag undrar då vad som avses med "annan liknande grundutbildning". Mitt barn har fyllt 18 år, har slutfört sina gymnasiestudier och fått gymnasieexamen. Hen läser nu på musiklinje på folkhögskola och bor där på internat. Räknas det som "annan liknande grundutbildning", trots att hen har en gymnasieexamen och innebär det då att förälder har fortsatt försörjningsplikt? MVHAnna Hansen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrars underhålls skyldighet regleras i Föräldrabalken (1949:381) (förkortas nedan FB).

Precis som du skrev i din fråga har föräldrar försörjningsplikt antingen fram till att barnet har fyllt 18 år eller om barnet går kvar i skolan, senast till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB). Detta gäller endast studier i grundskolan eller gymnasiet och annan jämförlig utbildning. Vad som menas med annan jämförlig utbildning ska jag försöka besvara.

Som lagen är konstruerat krävs det antingen att barnet redan studerar när denne fyller 18 år eller återupptar sådana studier innan denne fyller 19 år för att det ska föreligga underhållsskyldighet (prop. 1978/79:12 s. 155). Om studierna återupptas efter 19 års dagen föreligger ingen underhållsplikt. Av din fråga förstår jag att ditt barn har fyllt 18 år samt har en gymnasieexamen vilket gör att du kan i vissa fall kan föreligga underhållsplikt för fortsatta studier.

Vilka studier som ska föras är en annan fråga. Barn som efter avslutad gymnasieutbildning fortsatt på annan utbildning på gymnasienivå anses dock fortfarande ha rätt till underhållsbidrag, förutsatt att det inte hindras av barnets ålder (NJA 1990 s. 49). För er del betyder det att om ert barns utbildning på folkhögskolan är på gymnasienivå är ni fortsatt underhållsskyldiga fram tills att barnet fyller 21 år. För att ta reda på vad utbildningen motsvarar tror jag att det är lättast att kontakta skolan själv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1037)
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?
2021-03-31 Begära underhållsbidrag retroaktivt från den andre föräldern
2021-03-29 barns inkomster påverkan underhållsstöd

Alla besvarade frågor (91130)