Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

2020-03-03 i Underhåll
FRÅGA
Har blivit sambo med en man som har delad vårdnad/ varannan vecka med sin dotter. Nu menar mamman att hon bara ska betala 1/3 av allt till henne eftersom vi nu är två. Även jag har delad vårdarna/ varannan veckan med min son. Kan hon kräva detta? Jag är ju inte hennes mamma, och jag har ju min son att betala för?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är föräldrabalken tillämplig (förkortas FB). Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalkens sjunde kapitel.

Det är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, dvs. i ditt fall din sambo och hon som är mamman till deras gemensamma barn. Precis som du säger är du inte förälder till deras gemensamma barn och därför inte underhållsskyldig (7 kap. 1 § första stycket FB).

Vidare stadgas dock att vad vardera förälder ska betala i underhåll grundas på deras förmåga, här avses den ekonomiska förmågan (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Där kan man tänka att eftersom ni nu bor tillsammans så har din sambos ekonomiska förmåga att betala underhåll ökat. Så är dock inte fallet, trots att ni är i ett samboförhållande ses du och din sambo som två självständiga ekonomiska enheter.

Svaret på din fråga är alltså att mamman till din sambos barn inte kan kräva att hon ska betala mindre av underhållet eftersom ni nu är två.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86486)