Är jag underhållsskyldig för barn över 18 år som hoppat av gymnasiet?

2019-11-28 i Underhåll
FRÅGA
Dotter 19 år. Flyttade hemifrån, hoppade av gymnasiet och har jobbat och haft lägenhet. Nu blev hon av med jobbet och soc säger att föräldrarna är skyldiga att försörja henne. Men hon går ju inte i skolan, den info jag hittar gäller försörjningsplikten vid studier? Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din dotter är 19 år, har flyttat hemifrån och inte längre studerar. Reglerna kring om du fortfarande är underhållsskyldig regleras i föräldrabalken (FB).

Vad säger lagen?

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt är du som förälder fortfarande underhållsskyldig under den tid som skolgången pågår, dock som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 andra stycket FB). Precis som du skriver så gäller underhållsskyldigheten endast vid studier om barnet är över 18 år. Eftersom din dotter är 19 år och inte längre studerar innebär det att du inte har någon underhållsskyldighet för henne. Skulle hon återuppta sina studier på gymnasiet igen blir du dock underhållsskyldig igen men då som längst tills hon fyller 21 år.

Sammanfattning

Du är inte underhållsskyldig eftersom din dotter inte går i skolan och är över 18 år. Skulle hon påbörja gymnasiet igen blir du underhållsskyldig igen men det fram tills hon fyller 21 år som längst.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (898)
2020-02-24 Hur ska barnbidraget delas vid separerat boende?
2020-02-24 Hur länge är jag underhållsskyldig?
2020-02-20 Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

Alla besvarade frågor (77459)