Är jag skyldig att fortsätta jobba efter en provanställning?

FRÅGA
Hej! Jag har ett jobb där jag har en provanställning med kontrakt på 14 dagar. Efter att mitt kontrakt och min provanställning avslutats så vill jag inte fortsätta. Är jag skyldig att fortsätta efter en provanställning? Min chef har nu satt upp mig på fler pass efter att mitt kontrakt har löpt ut. Jag jobbar på en restaurang och vi har kollektivavtal men jag minns inte vilket. Hoppas att ni kan svara på min fråga!
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om anställning och i detta fall, provanställning, hittar du i Lagen om Anställningsskydd (LAS).

Vad innebär min provanställning?

En provanställning är en möjlighet för en arbetsgivare att prova på om en viss person är lämpad för en viss tjänst. Det är en form av tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren får använda sig av när det finns ett prövobehov. Provanställningen får avtalas för en tidsperiod om högst 6 månader (6 § 1 st. LAS). Är det så att arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta måste ett meddelande om detta lämnas till motparten innan prövotiden löpt ut (6 § 2 st. LAS). Lämnas inget sådant meddelande kommer provanställningen att övergå till en tillsvidareanställning. Huvudregeln är att man får avsluta en provanställning när man vill om man inte avtalat om annat (6 § 3 st LAS).

Är det så att du får avsluta din provanställning när du vill så har din provanställning inte heller någon uppsägningstid. Du skriver dock att du har ett kollektivavtal varför andra regler om uppsägningstid kan vara aktuella. Är uppsägningstiden för en provanställning reglerad i ditt kollektivavtal är du bunden av detta (2 § LAS).

Måste jag jobba kvar efter min provanställning?

Jag utgår från att din provanställning om 14 dagar ännu inte löpt ut, innebärande att anställningen inte övergått till en tillsvidareanställning än. Förutsatt att så är fallet har du alltså ingen skyldighet i att fortsätta jobba men du har en skyldighet i att meddela din chef om att du inte vill jobba kvar. Om du är bunden av en uppsägningstid eller inte är dessutom beroende av vad som anges i ditt kollektivavtal.

Mitt råd att du kontaktar din chef omgående och meddelar din uppsägning. Då kommer du säkerligen få veta vad som gäller i din situation och vilka regler som gäller för din arbetsplats.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1718)
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

Alla besvarade frågor (89823)