Är jag skyldig att betala underhållsbidrag och vad är en lämplig summa?

2017-10-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Vi har delad vårdnad och växelvis boende av 2 pojkar. Vi har relativt gott samarbete och försöker dela på det mesta för pojkarna. Vi delar på utgifter av vinterkläder och sådant medan vissa saker blivit min uppgift. Jag sköter om idrottskläder mm men köper ju även vanliga kläder mm.Jag har ett arbete som ibland kräver att jag måste resa utrikes och jag försöker i möjligaste mån undvika de veckor jag har pojkarna då jag är ensamstående. Nu uppkommer denna situation då och då per år och jag måste ju sköta mitt jobb. Jag har betalt en mindre summa till deras mamma som kompensation tidigare vilket jag tycker är helt ok.Men nu vill deras mamma ha mer pengar och jag hamnar i kläm mellan att sköta jobba och ta konflikt med henne. Hon har båda barnbidragen redan och är dessutom omgift och båda jobbar.Hur ska jag gå tillväga för att hitta lämplig nivå på underhåll? Finns det riktlinjer att titta på. Är helt ny på detta trots att vi varit skilda i snart 7 år.Jag är mån om mina pojkar men har inte råd att betala massa extra. Vore tacksam för råd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första kan poängteras att då pojkarna bor växelvist hos dig och deras mamma har du ingen skyldighet att betala underhåll till henne. I vissa fall om den ena föräldern skulle ha betydligt bättre ekonomi än den andra kan hen få betala ett s.k. standardtillägg. Som jag förstår dig så är det kanske snarare så att mamman har det bättre ställt ekonomiskt och därför blir det inte aktuellt med något standardtillägg för dig. Självklart är det helt okej att ni kommer överens om att du ska betala lite mer om ni är överens om att det är en rimlig lösning, men som sagt är detta inget du är skyldig att göra och därför kan inte mamman utkräva en högre summa. Att tillägga är det heller inte självklart att mamman ska få hela barnbidraget eftersom pojkarna bor växelvist hos er. Eftersom du också har pojkarna boende hos dig kan du ansöka hos Försäkringskassan om att ni ska dela på barnbidraget. Läs mer om ansökan här (under rubriken "vanliga frågor"). Detta kan ju dock leda till konflikt mellan dig och mamman vilket jag förstår att du inte vill, men det är åtminstone en möjlighet om du upplever att du inte har råd att försörja pojkarna ordentligt.

Om vi utgår från att du accepterar att du ska betala en viss summa i underhåll finns det regler i föräldrabalkens sjunde kapitel för detta. Försäkringskassan har utifrån dessa regler utarbetat riktlinjer kring underhållsbidrag, se här. På Försäkringskassans hemsida finns även ett verktyg ni kan ta hjälp av för att räkna ut en lämplig nivå på underhållsbidraget, se här. När man räknar ut en rimlig summa utgår man från både din och mammans ekonomiska förmåga. Man räknar ut ert så kallade överskott – det som blir över av er respektive inkomst när ni betalat era egna levnadskostnader och bostadskostnad.
Det kan även nämnas att mammans nya man enligt 7 kap. 5 § föräldrabalken är underhållsskyldig för pojkarna.

Sammanfattningsvis är du alltså inte skyldig att betala underhåll till pojkarnas mamma, men om du tycker att det är ok att betala en viss summa för att ni ska vara överens är det självklart bara positivt, om man ska se till pojkarnas bästa. Det är dock inte rimligt att du ska betala så mycket att du själv får ekonomiska svårigheter om det är som du säger att mamman redan har god ekonomin för att försörja pojkarna när de bor hos henne. Mitt råd är att du försöker förklara för henne att du upplever hennes krav som orättvisa och att du inte har möjlighet att betala mer. Du kan poängtera att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för dig att betala underhåll men att du för pojkarnas skull ser att ni kommer överens om en fördelning som är rimlig utifrån era ekonomiska situationer. Förslagsvis kan ni använda er av riktlinjerna från Försäkringskassan för att tillsammans diskutera fram en lämplig nivå på underhåll. Det finns även en film på hemsidan med information om hur man beräknar underhållsbidraget, se här.

Är det svårt att komma överens om en lösning som känns rättvis för er båda kan ni ta hjälp av en handläggare från Försäkringskassan som erbjuder personliga webbmöten där de hjälper er att utarbeta ett rättvist underhållsavtal, se mer information om detta här. Det finns även information och tips kring underhåll och att komma överens efter en separation här.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95697)