Är jag skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till arbetsgivaren?

Hej, jag är tim-anställd på ett Café och håller inte exakt koll på min lön då jag lita(de)r på mina chefer och jobbar ibland mindre/längre än vad som står på mitt schema.

I december gav de mig för mycket lön vilket de inte meddelade mig, utan det kom in på kontot och jag förbrukade pengarna precis som vanligt.

Men nu när jag skulle få min januari-lön så hamnade den på 0kr.. inte jättekul då jag planerat in grejor jag ska göra, köpa och betala av. Är detta lagligt? och vad finns det för lagar på det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det en princip som heter condictio indebiti och som aktualiseras när någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som egentligen inte har rätt till betalningen eller om någon betalar ut en högre summa än någon är berättigad till. Principen, som är en allmän rättsprincip och saknar reglering i lag, innebär kort sagt att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna (se t.ex. NJA 1999 s. 575).

Från huvudregeln, att pengarna ska betalas tillbaka, finns det dock undantag som utarbetats i praxis (se t.ex. NJA 2001 s. 353). Mottagaren av pengarna kan ha rätt att behålla pengarna om mottagaren varit i god tro, d.v.s. trott att den erhållna summan var korrekt, och inte heller haft anledning att misstänka att summan var fel, samt att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär i princip att mottagaren har anpassat sin ekonomi baserat på utbetalningen eller att man förbrukat den utbetalda summan. Andra saker som kan vara avgörande är om mottagaren gjort obehörig vinst eller om någon av parterna uppvisat oaktsamhet.

När man ska bedöma huruvida någon varit i god tro görs bedömningen på objektiva grunder. Man tittar på det utbetalda beloppets storlek i förhållande till hur stora löneutbetalningar som arbetstagaren normalt erhåller. Även hur lång tid det tar från att den felaktiga utbetalningen skett till att detta upptäcks kan vara avgörande. Om felet upptäcks kort efter att utbetalningen har skett talar detta för att pengarna ska betalas tillbaka.

I praxis från arbetsdomstolen har man konstaterat att en arbetstagare anses vara i god tro om avlöningsförhållandena varit svåröverblickbara och det därför har varit svårt för arbetstagaren att upptäcka att ett fel begåtts (se t.ex. AD 1983 nr 163). En ökning av löneförhållandena kan dock göra att arbetstagaren blir skyldig att granska sin lönespecifikation närmare och kan i så fall inte anses vara i god tro.

Frågan i ditt fall är alltså om löneutbetalningen var större än vad den brukar eller större än vad du med hänsyn till hur mycket du arbetat borde insett att du skulle fått utbetalt. Huvudregeln är som nämnt att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka, men om det inte rört sig om ett större belopp kan det vara motiverat att utbetalningen inte var större än vad du kunde vänta dig.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du kontakta Lawlines juristbyrå. Detta kan du göra HÄR.

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”