Är jag skyldig att betala tillbaka en felaktig utbetalning?

'Det gäller ett ärende som jag har om Condictio indebiti - Återkravsrätt mot Netonett.

Kort bakgrund: Jag köpte en TV inkl. ljudsystem via Netonett som försvann hos Postnord. Sen gjorde jag en felanmälan vilket ledde att Netonett skickade en leverans, efter en lång procedur med de fick jag min beställning. För en kort tid sedan noterade jag att en återbetalning på mitt konto på samma belopp, I.o.m att den var insatt för en tid sedan så har jag använt en del av pengarna omedvetet. Från början tänkte jag att Netonett har fått någon garantiersättning från Postnord och vilket gjorde att Nettonet betalande tillbaka en del av summan som 'good will' till mig men jag ville undvika något misstag från min sida så jag skickade ett epost meddelande till Nettonet och bad de undersöka anledning varför det fanns en återbetalning på mitt konto. Nu svarar Netonett och säger att 'det var ett misstag', inte sett det och kräver att jag betalar pengarna tillbaka inom 10 dagar.

Frågan, vad är har Netonett rätt att kräva pengarna tillbaka med sådan kort varsel? Vad är mina rättigheter som konsument i detta fall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du känner till finns det i svensk rätt finns en princip som heter condictio indebiti och som aktualiseras när någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som egentligen inte har rätt till betalningen eller om någon betalar ut en högre summa än någon är berättigad till. Principen, som är en allmän rättsprincip och saknar reglering i lag, innebär kort sagt att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna (se t.ex. NJA 1999 s. 575).

Från huvudregeln, att pengarna ska betalas tillbaka, finns det dock undantag som utarbetats i praxis (se t.ex. NJA 2001 s. 353). Mottagaren av pengarna kan ha rätt att behålla pengarna om mottagaren varit i god tro, d.v.s. trott att den erhållna summan var korrekt, och inte heller haft anledning att misstänka att summan var fel, samt att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär i princip att mottagaren har anpassat sin ekonomi baserat på utbetalningen eller att man förbrukat den utbetalda summan. Andra saker som kan vara avgörande är om mottagaren gjort obehörig vinst eller om någon av parterna uppvisat oaktsamhet.

När man ska bedöma huruvida någon varit i god tro görs bedömningen på objektiva grunder. Även hur lång tid det tar från att den felaktiga utbetalningen skett till att detta upptäcks kan vara avgörande. Om felet upptäcks kort efter att utbetalningen har skett talar detta för att pengarna ska betalas tillbaka.

Eftersom du upptäckt den felaktiga utbetalningen är du inte i god tro och då du inte har använt hela beloppet har du inte heller inrättat dig efter utbetalningen. Detta talar för att du är skyldig att betala tillbaka beloppet till NetonNet.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”