Är jag skyldig att betala tillbaka en betalning jag har fått av misstag?

FRÅGA
Måste jag betala tillbaks 250 kr som jag fått in av misstag? Jag får avdrag själv av mitt social kontor.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om du är skyldig att betala tillbaka pengar som du har fått av misstag.

En betalning som kommit till fel person kallas misstagsbetalning

En betalning som av misstag kommit till fel person kallas misstagsbetalning. Vid misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti aktuell. Condictio indebiti innebär att den som har betalat fel har en återkravsrätt. Det betyder att den som har mottagit betalningen är skyldig att betala tillbaka.

Undantag från condictio indebiti

Den som har inrättat sig och utgått från att betalningen var korrekt från början behöver inte betala tillbaka. Det kallas att man är i god tro. Du kan dock vara tvungen att kontakta den som har gjort den felaktiga betalningen och betala tillbaka de 250 kronorna eftersom det verkar som att du är medveten om att betalningen skett av misstag. Därför är du inte i god tro om att betalningen har kommit till rätt person.

Det finns ingen lag som reglerar condictio indebiti

Det finns ingen lag som reglerar condictio indebiti. Istället finns stöd för principen i praxis, alltså tidigare avgjorda fall gällande betalningar som av misstag mottagits av fel person (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074).

Sammanfattning

Om du har mottagit en betalning som du vet har kommit fel är du skyldig att betala tillbaka betalningen enligt principen om condictio indebiti.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du funderar över något annat är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (374)
2019-12-15 Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?
2019-12-15 Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?
2019-12-07 Besvarar Lawline skoluppgifter?
2019-12-04 När preskriberas en misstagsbetalning från en arbetsgivare när mottagaren inte är i god tro?

Alla besvarade frågor (76591)