Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Hej

Min far dog 2016 , under år 2013 överlät han och min mor sin gård till min bror. Då till ett värde mellan taxeringsvärde och marknadsvärde , min bror löste då ut mig och min syster med pengar. Min far slutbetalade då två lån han haft i Stadshypotek. Jag hade två reverser på dessa lån skrivet år 2005. Jag betalde ränta och amortering tom år 2012. Det hade alltså inte gått 10 år så reverserna hade inte förfallit.

Min mor har nu avlidit 2020. Fråga : Gäller reverserna fortfarande eller anses de betalda i och med att min far slutbetalt /löst dessa lån medans han levde. Har fått höra att reverserna kan gå vidare till dödsboet efter min far till min mor och att jag nu kanske måste betala vad som återstod av lånen trots att min far betalt/ löst lånen 2013.

Taclsam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån hur din fråga är ställd överlät år 2013 din far sin gård till dig och din bror. Överlåtelsen skedde till ett värde mellan taxerings- och marknadsvärde. Din bror löste i samband med detta ut dig och din syster med pengar, varvid din far slutbetalade sina lån. Du hade två reverser på lånen skrivna år 2005 för vilka du betalde räntor och amorteringar fram till år 2012. Din far avled år 2016 och din mor har avlidit i år. Du undrar nu om reverserna fortfarande är giltiga och ingår i dödsboet eller om de anses betalda i och med att din far slutbetalt lånen.

För att redogöra för svaret på din fråga måste det först fastställas vilka avtalsförhållanden som är aktuella i frågan. En revers (ett skuldebrev) är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma. Det har således förelegat ett avtalsförhållande mellan din far och banken för vilket det fanns ett skuldebrev. För detta skuldebrev var din far betalningsskyldig i förhållande till banken. Det skuldebrev du ställt ut till din far är mellan dig och din far. Skuldebrevet innebär att du är förpliktigad att betala enligt skuldebrevet till din far. Utifrån hur du beskriver det i din fråga talar det för att du är förpliktigad att betala enligt skuldebrevet, även om din far slutbetalt sina lån. Ett skuldebrev kan ärvas och ingår i dödsboet. För din del innebär det att dödsboet har en fordran på dig. Att dödsboet har en fordran på dig innebär att dödsboet har rätt att begära betalt av dig och att det i praktiken innebär att ditt arv blir mindre.

Mitt svar till dig är generellt och utifrån vad som gäller för skuldebrev i allmänhet. Förpliktelsen till din far är inte beroende av skulden han har till banken, vilket talar för att skuldebrevet fortfarande är giltigt. Det kan vara en idé att du låter en jurist gå igenom ärendet med dig och gå igenom hur reversen är skriven. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo