Är jag skyldig att betala kontrollavgift om parkeringstillståndet inte är tillräckligt synligt?

2021-01-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
En kontrollavgift på kr 400 har utfärdats på min bil som var parkerad på en av mig av fastighetsägaren långtidshyrd parkeringsplats. Detta pga att lapp med parkeringstillstånd ej varit tillräckligt synlig. Vad gäller kontrollavgift på privat tomtmark? Är jag skyldig att betala då bilen var rätt parkerad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall fastighetsägaren kan utfärda en kontrollavgift på sin privata mark på grunden att parkeringstillståndet inte var tillräckligt synligt.

Tillämplig lag i situationen är Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), eftersom det handlar om att en markägare upplåter parkering på sin privata mark.

1 § LKOP säger att "En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering)."

För att kontrollavgift ska få tas ut måste det finnas tydlig skyltning med vägmärken på platsen (3 § LKOP). I detta fallet måste det vara skyltat att parkeringstillstånd krävs.

Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas (7 § LKOP).

Enligt praxis (RH 2016:23) ska parkeringstillstånd vara tydligt synligt i vindrutan och ett icke synligt parkeringstillstånd innebär att bilen är felparkerad. I nämnt fall hade personen ett giltigt parkeringstillstånd, men det låg inte väl synligt i fordonet. Domstolen ansåg att det var självklart att parkeringstillståndet skulle placeras synligt i fordonet, eftersom en kontroll av tillståndet annars inte var möjlig. Personen blev därav förpliktigad att betala kontrollavgiften.

Sammanfattningsvis

För kontrollavgift på privat mark gäller Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Lagen säger att en markägare som upplåter eller förbjuder parkering inom sitt område, får utfärda kontrollavgift enligt förutsättningarna i nämnd lag.

I ditt fall handlar det om att ditt parkeringstillstånd inte var tillräckligt synligt och att fastighetsägaren därmed har utfärdat kontrollavgift. För att kontrollavgift ska få tas ut, krävs det att det är tydligt skyltat att parkeringstillstånd erfordras. Om det är tillräckligt skyltat, är du, enligt praxis, skyldig att betala kontrollavgift trots att själva bilen var rätt parkerad, eftersom att parkeringstillståndet inte var tillräckligt synligt.

Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Om du vill ha ytterligare juridisk vägledning, finns det även möjlighet att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96356)