Är jag skyldig att återbetala felaktigt utbetalda pengar?

2020-10-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Fick en återbetalning från en bank jag betalat ett internetköp genom tidigare. Jag trodde det var ett paket jag glömt hämta ut eller liknande. Nu, 2,5 veckor senare meddelar de att de betalt till fel person. Vad gäller? Jag tycker det gått lång tid och trodde det var en återbetalning till mig, eftersom de bad om mina kontouppgifter och var kopplat under mina sidor och mina fakturor på hemsidan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

– Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Däremot finns det undantag från denna huvudregel. Dock pekar omständigheter i detta fallet på att något undantag troligtvis inte kan göras gällande, vilket innebär att pengarna ska återbetalas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (787)
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?
2021-04-24 Måste man betala faktura med fel namn?

Alla besvarade frågor (92030)