Är jag provanställd eller tillsvidareanställd?

För 6 månader sedan blev jag anställd på 6 månaders provanställning. Efter 4 månader blev jag erbjuden tillsvidareanställning som jag tackade ja till. Efter ytterligare 0,5 månader fick jag då ett av arbetsgivaren påskrivet anställningsavtal på tillsvidareanställning. 2 veckor innan jag varit anställd i 6 månader blev jag uppsagd med hänvisning till provanställning och blev arbetsbefriad de sista två veckorna.

Nu undrar jag vad som gäller. Var jag provanställd trots att jag både fått ett muntligt erbjudande om tillsvidaretjänst som jag tackade ja till, samt att jag fick ett påskrivet anställningsavtal som gällde en tillsvidareanställning?

Hur går jag vidare med process och vad kan en sådan ge mig för rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Din fråga är av arbetsrättslig karaktär för vilket främst lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig. I mitt svar har jag inte beaktat om företaget är kollektivavtalsanslutet och du är medlem av en arbetstagarorganisation; i mitt svar utgår jag endast från LAS regler.

Det får avtalas om provanställning

Enligt 6 § LAS får det avtalas om en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om provanställningen inte avbryts innan dess utgång går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning.

I ditt fall tolkar jag det som att du först tecknat ett anställningsavtal om provanställning och att du efter fyra månader istället blivit erbjuden en tillsvidareanställning. Du har dels blivit erbjuden det muntligt, men även erhållit ett nytt anställningsavtal för vilket det framgår att det är en tillsvidareanställning.

Du har bevisbördan för att anställningen gått över i en tillsvidareanställning

Eftersom det är du som hävdar att provanställningen övergått i en tillsvidareanställning tidigare än de sex månaderna är det du som har bevisbördan för att så avtalats. I ditt fall vet jag inte exakt hur provanställningen och det efterföljande anställningsavtalet är skrivet. Men det kan åtminstone argumenteras för att det anställningsavtal du erhöll efter 4,5 månader visar att anställningen redan då övergick i en tillsvidareanställning. I annat fall hade det inte behövts skrivas ett anställningsavtal (då provanställningen ju per automatik hade övergått i en tillsvidareanställning efter sex månader).

Om du var tillsvidareanställd har det skett en uppsägning eller ett avsked av dig

För det fall att det kan visas att du faktiskt hade en tillsvidareanställning räknas det som en uppsägning eller ett avsked av dig. För uppsägning krävs saklig grund (jfr 7 § LAS). Om du blivit uppsagd utan saklig grund ska uppsägningen förklaras ogiltig om du yrkar det (34 § första stycket LAS). Om det är en ogiltig uppsägning ska arbetsgivaren betala lön och ersättning för andra skador som uppkommer (38 § första stycket LAS).

För att du ska kunna yrka ogiltigförklaring av uppsägningen krävs att du underrättar arbetsgivaren om det senast två veckor efter att uppsägningen skedde. I uppsägningsbeskedet du fick ska det finnas uppgivet vad du ska iaktta för att göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller för att yrka skadestånd. Har inte sådant besked givits har du istället en månad, från det att anställningen upphörde, på dig att underrätta arbetsgivaren att du vill yrka ogiltigförklaring av uppsägningen. (40 § första stycket LAS).

Råd i ditt fall

Om du är fackligt ansluten är min rekommendation att du i första hand vänder dig till ditt fackförbund som kan hjälpa dig. Är du inte fackligt ansluten har du själv möjlighet att vända dig till domstol för att begära ogiltigförklarande av anställningen och att begära eventuellt skadestånd. Mitt råd är att du i ett sådant fall anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå. Juristen kan dels gå igenom ditt ärende för att se om det finns en chans att nå framgång, dels företräda dig vid eventuell domstolstvist. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”