Är jag och min far amerikanska medborgare, eftersom min farmor var det?

2021-03-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag hade en farmor som föddes 1912 i USA, hennes föräldrar hade tidigare emigrerat till USA så min farmor blev till där. Min farmors far gick senare bort och min farmor bodde i USA ca 2-3 år innan hennes mor tog henne till Sverige där hon sedan stannade livet ut. Min farmor hade därmed dubbla medborgarskap. Eftersom man ärver medborgarskap av sin förälder så undrar jag om min far då och även jag som barnbarn har amerikanskt medborgarskap? Vem kan jag vända mig till för mer information? Tydligen så finns det många som är ovetandes om att dom har dubbla medborgarskap.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så levde din farmor bara några år i USA som liten, som mest omkring tre år. Jag utgår från att din farfar inte var amerikansk medborgare.

När jag svarar på din fråga kommer jag att fokusera på din fars förutsättningar, eftersom ditt eventuella medborgarskap beror på om han kan ses som amerikansk medborgare.

Jag kommer att hänvisa kort till lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) i mitt svar till dig. I övrigt är det amerikansk lagstiftning som blir aktuell, vilket gör att jag inte kan ge dig något helt säkert svar på din fråga.

Inte troligt med medborgarskap

Det korta svaret på din fråga är att det inte är troligt att din far är eller kan bli amerikansk medborgare genom din farmors amerikanska medborgarskap. Därmed gäller detsamma för dig.

Jag kommer nu att utveckla hur jag har kommit fram till detta.

Inget automatiskt medborgarskap på grund av territorialprincipen

Det är upp till varje stat att bestämma hur en person kan bli medborgare i den staten. Därmed skiljer sig traditionerna åt mellan olika länder.

I Sverige gäller härstamningsprincipen, som innebär att ett barn får svenskt medborgarskap om någon av barnets föräldrar är svensk medborgare (2 § medborgarskapslagen). Då spelar det inte någon roll var i världen barnet föds.

I USA gäller istället territorialprincipen, enligt vilken ett barn får amerikanskt medborgarskap om det föds på amerikanskt territorium. Det medför att det inte spelar någon roll vilket medborgarskap som barnets föräldrar har.

Detta innebär att din far inte automatiskt har ärvt något amerikanskt medborgarskap genom din farmor, eftersom han föddes utanför amerikanskt territorium.

Din farmors korta tid i USA tycks förhindra medborgarskap genom ansökan

Som barn till en amerikansk medborgare är det möjligt att få ett amerikanskt medborgarskap genom en ansökan, förutsatt att man uppfyller vissa villkor. Det verkar dock inte vara möjligt i din fars fall, eftersom din farmor bara levde i USA i några år som liten. Jag baserar detta på information från USA:s utrikesdepartements hemsida under rubriken "Acquisition of U.S. Citizenship at Birth by a Child Born Abroad" i kombination med information på amerikanska ambassadens hemsida under rubriken "First Time Applicant (an adult age 18 and over)".

Jag tolkar ambassadens information som att det för en ansökan om medborgarskap krävs att sökanden först kvalificerar sig enligt de krav som ställs på USA:s utrikesdepartements hemsida. Kraven anger när ett barn fött utanför USA kan få ett amerikanskt medborgarskap genom sin amerikanska förälder.

- Var din farmor och farfar gifta när din far "blev till" eller föddes gäller informationen under rubriken "Child Born Abroad in Wedlock to a U.S. Citizen and an Alien". Då ställs det krav på att din farmor ska ha befunnit sig i USA i fem eller tio år före din fars födelse, varav ett visst antal av åren efter att hon fyllde 14 år.

- Var din farmor och farfar inte gifta när din far föddes gäller informationen under rubriken "Child Born Abroad Out-of-Wedlock to a U.S. Citizen Mother". Då krävs att din farmor befann sig i USA under året närmast före din fars födelse.

För det fall din far är född före den 24 december 1952 står det inte uttryckligen vad som gäller.

Sammantaget tyder informationen på att din farmor inte befann sig i USA tillräckligt länge under sin livstid för att även din far ska kunna bli amerikansk medborgare genom henne.

Sammanfattning och råd

Det är inte troligt att din far är eller kan bli amerikansk medborgare genom din farmors amerikanska medborgarskap, vilket medför att detsamma gäller för dig. Dels blev din far inte automatiskt amerikansk medborgare vid födseln, eftersom han föddes utanför amerikanskt territorium. Dels levde din farmor bara några år i USA, vilket verkar förhindra att din far blir amerikansk medborgare genom en ansökan i efterhand.

Jag vill råda dig att kontakta den amerikanska ambassaden här i Sverige och fråga dem vad som gäller angående amerikanskt medborgarskap för framförallt din far, eftersom hans eventuella medborgarskap är avgörande för ditt. Kontaktuppgifter finns på ambassadens hemsida.

Avslutningsvis hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?