Är jag försörjningsskyldig för mitt barn som läser på komvux?

2020-07-25 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag har en dotter som fyller 20 år som sedan två år tillbaka bor (och är skriven hos) tillsammans med sin pojkvän. Hon misskötte sina gymnasiestudier och fick avsluta dom tidigt i våras. Nu funderar hon på att läsa in gymnasiet från och med hösten. Vilka underhållsskyldigheter har jag då? Är det någon skillnad om hon går på gymnasiet eller komvux?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur länge gäller försörjningsplikten?

Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, detta uppfylls vanligen genom att de tillhandahåller boende, mat, kläder och annat nödvändigt till barnet ( 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)).

Försörjningssskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter under tiden barnet fortfarande studerar i grundskolan eller gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). I tidigare fall har det godtagits när barnet studerar på komvux eller fortsatt studera på ett annat gymnasieprogram. Om det finns en motiverad anledning till att barnet fortsätter studera efter gymnasiet fortsätter alltså underhållsskyldigheten att löpa även under den tiden. Dock fastställer regeln att försörjningsplikten som längst varar till barnet fyller 21 år.

För att svara på din fråga, enligt praxis är det ingen skillnad om din dotter studerar på gymnasiet eller komvux, du är försörjningsskyldig för henne fram till dess att hon fyller 21 år ifall hon studerar fram till dess. Försörjningsskyldighetens omfattning kan dock variera utifrån hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar eller andra sociala förmåner. Exempelvis om hon har flyttat hemifrån och har egen inkomst och bostadsbidrag är försörjningsplikten inte lika omfattande i jämförelse till en 15-åring som bor hemma och inte har en egen inkomst.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88182)