Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?

FRÅGA
HejBor i en BRF, min studsmatta blåste upp på ett stuprör i blåsten och Skade den, är jag ersättning skyldig ?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör eventuell skadeståndsskyldighet kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).

Du kan vara ersättningsskyldig om du bedöms ha varit vårdslös

Händelseförloppet tyder enligt min mening inte på att du medvetet skadat stupröret, varför bedömningen kommer att inriktas mot en vårdslöshetsbedömning. Detaljerna i din frågeställning för att kunna göra en fullgod vårdslöshetsbedömning är visserligen knapphändiga, men jag avser här belysa vissa generella punkter av intresse för bedömningen, så att du själv kan skaffa dig en bild av rättsläget i relation till situationen.

Omständigheter som kan göra att du bedöms vårdslös

För att avgöra om du varit vårdslös i nu diskuterade fall skulle vi behöva kolla närmare på framförallt exempelvis din insikt om väderleksförhållandena den aktuella dagen och om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen. Om du haft insikt om att det kommer att blåsa mycket och kraftigt, utan att vidta åtgärder för att förhindra att din studsmatta blåser iväg, som de inte sällan gör när det blåser kraftigt ute, så kan du mycket väl bedömas ha varit vårdslös och ska då som regel ersätta den andra partens, i det här fallet bostadsrättsföreningens, skador på stupröret (2 kap. 1 § SkL).

Omständigheter som kan göra att du inte bedöms vårdslös

Kan du däremot visa på att du inte vetat om att det skulle blåsa mycket och kraftigt, eller även om du vetat om det, exempelvis surrat fast studsmattan i marken eller flyttat på den till ett mer vindstilla ställe på tomten, och att du följt de eventuella instruktioner som finns i produktbeskrivningen till studsmattan, så är det, beroende på omständigheterna, inte säkert att du skulle bedömas ha varit vårdslös, och du ska då som regel inte vara tvungen att ersätta någon uppkommen skada på stupröret.

Mitt råd och några avslutande ord

Då jag inte vet om du exempelvis haft insikt om att det skulle komma att blåsa mycket och kraftigt, hur studsmattan stått placerad, om den varit fastsurrad till någonting, om du följt eventuella förankringsinstruktioner i produktbeskrivningen, eller om du har gjort någonting i övrigt för att förhindra att din studsmatta blåser iväg och skadar någon eller någon annans egendom, så kan jag tyvärr inte ge dig ett slutgiltigt svar på om du är ersättningsskyldig i det aktuella fallet eller inte. Däremot hoppas jag att du själv, utifrån vad jag skrivit ovan och genom att kolla på de faktiska omständigheterna i fallet, kan avgöra om du gjort tillräckligt mycket för att undslippa att bli ersättningsskyldig. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag, och rådgör med dem.

Slutligen vill jag passa på att önska dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?