Är jag ersättningsskyldig om jag råkade ha sönder en balkongdörr?

FRÅGA
Jag skulle stänga balkongdörren och tänkte inte på att handtaget var låst. Jag sköt med handen och dörren lossnade från gängorna och träet lossnade på ena sidan. Blir jag ersättningsskyldig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska vara skyldig att ersätta skadan krävs skadeståndsansvar. Någon måste alltså rikta skadeståndsanspråk mot dig.

Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat sakskada ersätta skadan. I detta fall rör det sig om en sakskada eftersom det är en dörr som lossnat.

För att du ska ha skadeståndsansvar måste det också visas att det är du som vållat skadan, d.v.s. att dörren inte skulle ha lossnat utan ditt handlande.

Vidare krävs att du antingen har haft uppsåt eller vårdslös. I ditt fall är det ganska lätt att klargöra att du inte agerat med uppsåt, du har inte haft avsikt att orsaka skadan. Vårdslöshet är ett diffust begrepp, det innebär att du ska ha handlat på ett klandervärt sätt, tagit en risk och så vidare. Vid en bedömning om någon agerat vårdslöst kan man utgå från vad som kan tänkas utgöra normalt beteende för en normalt aktsam person i en viss situation. Att i all hast glömma eller inte tänka på att dörren var låst skulle enligt min bedömning, utan att veta några närmare detaljer om händelsen, inte utgöra ett vårdslöst agerande. Men detta är endast min bedömning, det finns fler faktorer som kan väga in. Rena olyckshändelser brukar vanligtvis inte utlösa någon skadeståndsskyldighet.

Vidare har ofta den som lidit skada någon form av försäkring som kan ersätta sakskadan genom någon form av allrisk- eller drulleförsäkring, vilket innebär att någon skadeståndsprocess i domstol kan undvikas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?