Är jag återbetalningsskyldig om jag har fått en felaktig utbetalning?

Jag har varit kassör i en studentförening med låg omsättning, varför kontot öppnades i mitt namn. Jag avslutade min roll där 2017. De har en ny kassör och nytt bankkonto och jag har lämnat över alltihop rätt och riktigt.

Det visar sig att långt tid (över ett år) efter att jag avslutat mitt uppdrag har någon i nationella styrelsen satt in pengar på mitt privata konto (notera: inte det konto jag startat enbart för föreningens skull utan mitt privata), vid två tillfällen. Detta har de gjort utan min vetskap och utan mitt samtycke. (Den lokala föreningen kanske t.o.m har ansökt om pengar från nationella styrelsen i mitt namn?). Jag har inte märkt detta. Har nationella styrelsen rätt att kräva åter hela summan nu? På hur kort tid i så fall?

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Du har mottagit pengar som du förmodar inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt i någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

– Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Du är däremot inte skyldig att återbetala pengarna tills dess att avsändaren, i detta fall studentföreningen, framställer krav på detta. Studentföreningen har 10 år på sig tills dess att fordran preskriberas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo