Är jag återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald OB?

FRÅGA
Jag har arbetat som personlig assistent hos min make. Vi har bytt ass.bolag den 1/5 i år. Nu säger tidigare ass.bolag att jag är skyldig dem ca 100.000:- på att jag fått rörligt ob istället för fast per timme/15:-.Bolaget övertogs av nya ägare för tre år sedan och jag har fått ob som alla andra dvs rörligt ej 15:-/Tim. Jag har tagit för givet att avtalet om ob gällde för mig som för alla andra.Har heller inget minne av att jag skrivit nytt löneavtal med nya ägarna.Vad gäller? Kan de verkligen kräva migpå 100.000:-?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har din tidigare arbetsgivare (assistansbolag) krävt dig på en återbetalning om 100.000 kronor då den anser att det felaktigt utbetalats så mycket av misstag. Enligt bolaget skulle du haft ett fast OB om 15 kronor per timme men du har istället fått rörligt sådant. Din fråga är vad som gäller och om de verkligen kan kräva dig på 100.000 kronor i återbetalning.

Utgångspunkten för att fastställa vilket OB du har rätt till är avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Om du har ett avtal om rörligt OB har du givetvis rätt till det. Har du däremot ett avtal som ger dig en rätt till fast OB om 15 kronor per timme gäller det och det kan åtminstone argumenteras för att det felaktigt utbetalats för mycket till dig. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning av om du har rätt till fast eller rörligt OB; det är beroende av vad som framgår av ditt avtal. Min rekommendation är att du kontrollerar vad som framgår av avtalet.

Om det är så att du har rätt till fast OB, men fått utbetalt rörligt sådant, kan det röra sig om felaktig utbetalning till dig (eller i ditt fall, flera felaktiga utbetalningar). Felaktiga utbetalningar, s.k. misstagsbetalningar, behandlas enligt läran om condictio indebiti. Läran om condictio indebiti finns inte lagstadgad utan är en allmän rättsprincip, vars utveckling över tid utvecklats genom rättspraxis. Utvecklingen innebär att det finns undantag till principen. Utgångspunkten är att den som felaktigt utbetalt ett belopp till någon har rätt att få tillbaka pengarna, däremot måste det göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det finns en del övergripande riktlinjer till ledning för hur domstolarna kan resonera i bedömningen för att man inte ska bli återbetalningsskyldig. För att mottagaren inte ska bli återbetalningsskyldig krävs det att hen:

- Varit i god tro, dvs. hen måste varit omedveten om att betalningen varit felaktig.
- Det krävs även att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Med det menas att hen i princip även måste ha förbrukat pengarna för att inte bli återbetalningsskyldig.

Utifrån den information du delgivit oss i samband med din fråga kan det argumenteras för att du inte ska vara återbetalningsskyldig, även om det skett en felaktig utbetalning, beroende på hur omständigheterna ser ut.

Sammanfattningsvis bör du i ett första skede kontrollera vad som framkommer av ditt avtal, dvs. om du har rätt till fast eller rörlig OB. Skulle det vara så att du inte har rätt till rörlig OB har arbetsgivaren felaktigt betalt ut för mycket lön till dig. Huvudregeln enligt läran om condictio indebiti är att du i sådana fall är återbetalningsskyldig. Om du varit i god tro (dvs. att du varit omedveten om att betalningen varit felaktig) och att du inrättat dig efter betalningen (genom att förbruka pengarna) kan du slippa återbetalning. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning om vilken OB du har rätt till eller om det kan argumenteras för eller emot återbetalningsskyldighet.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som till att börja med går igenom ditt avtal. Skulle det vara så att det skett en misstagsbetalning kan juristen hjälpa dig i kontakt med din motpart och även företräda dig för det fall att ärendet går till domstol. Vi har jurister på Lawline juristbyrå som är vana vid tvister som din. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (68)
2020-10-20 OB-ersättning
2020-10-13 Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?
2020-09-29 Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?
2020-08-29 Hur ska övertid och mertid räknas?

Alla besvarade frågor (86898)