Är jag återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald lön?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Min fru har fått utbetald lön 3ggr.Feb-April 2020Under denna tid har har min fru varit hemma sjukskriven. (En svår depression)Men hon har även beviljad föräldrar ledighet fram tom 2020-augusti.Hennes lön har kommit in på vårat huskonto.Vi bytte bank i augusti 19.Vårt barn föddes 24juli 19.Sedan september 19 har min fru varit sjukskriven.På insättningen som kommit till vårat huskonto står det LÖN.Jag som tagit hand om 2barn, hus & hund samt haft koll på min sjukskrivna fru, jag har inte reflekterat på att det kommit in "extra" pengar på huskontot. Då vi sätter in pengar där och betalar alla räkningar därifrån, dras pengar.Min frus chef kontaktade henne 2020-06-02.Om återbetalning.I mitten på maj skulle min fru förlänga föräldrar ledigheten med samordnaren, då såg samordnaren att dom betalt ut lön & stoppa dom kommande.Idag skickade chefen att hon hade ca 70.000kr brutto att betala tillbaka + 6 betalda semester dagar.Vid förra veckans samtal med chefen sa chefen att frun hade 22st semester dagar som kunde dras på skulden och att de då var 2st Lön att betala tillbaka. Är vi återbetalningsskyldiga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att din fru har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit henne tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.

Vad innebär detta?

Huvudregeln är att hon är återbetalningsskyldig. Det finns undantag från denna princip men de tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att kräva henne på denna summa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (762)
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!
2021-01-07 Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?
2021-01-06 Hur lång tid har jag på mig för att bestrida en faktura?
2021-01-01 Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (88149)