Är jag arvsberättigad efter min halvsyster när jag inte står med i dödsfallsintyget?

2020-01-23 i Arvsordning
FRÅGA
Hejmin halvsyster gick plötsligt bort utan några barn eller andra släktingar än jag.Min halvsyster föddes 13 år före mig, efter skilsmässa tog min pappa och hans moster hand om min halvsyster. Min far gifte om sig, och jag kom till.Sedemera gifte min halvsysters mamma om sig, hon och hennes nya man fick inga barn. Då adopterade min halvsysters mammas nya man min halvsyster (som då också bytte efternamn).Sedan dess har all nu avlidit. Jag är den enda kvar, när jag beställer dödsfallsintyg från skatteverket finns jag inte med. Har nu beställt en släktutredning från Riksarkivet (kan ta upp till en månad innan jag får den).Har jag arvsrätt? Jag har nu satt igång med att betala hennes förfallna räkningar och begravning. Skatteverket kan inte säga vad jag skall göra, vet inte om jag har rätt att gå in i hennes lägenhet för att göra en bouppteckning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga, dels utifrån det du skrivit, dels utifrån den korrespondens vi fört per e-post, har du och din halvsyster samma pappa. Din halvsysters mamma gifte om sig; hon och hennes make fick aldrig några gemensamma barn. Däremot adopterade maken din halvsyster. Idag är alla avlidna; din halvsyster, hennes mamma och mammans make, din pappa m.fl. Din fråga är nu om du därav är arvsberättigad. Du står inte med när du beställer ett dödsfallsintyg. Min utgångspunkt för svaret på din fråga är att din halvsyster inte skrivit något testamente.

För arv enligt den legala arvsordningen finns tre arvsklasser. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn. Har den avlidne ett barn som i sin tur är avlidet, ärver eventuella barnbarn enligt den s.k. istadarätten (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Om det inte finns någon i första arvsklassen som är arvsberättigad gås det vidare till andra arvsklassen. Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar. Den avlidnes syskon har istadarätt om någon av arvlåtarens föräldrar är bortgången. Om exempelvis arvlåtarens mamma lever medan pappan är avliden går halva arvet till mamman medan arvlåtarens syskon delar på pappans del. Även den avlidnes syskonbarn har istadarätt för sina respektive föräldrar. Halvsyskon ärver genom istadarätten om den gemensamma föräldern är avliden och tar då lika stor lott som de andra syskonen (2 kap. 2 § ÄB). Den tredje och sista arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar. Fastrar, farbröder, mostrar och morbröder har istadarätt, däremot inte kusiner (2 kap. 3 § ÄB). Finns det ingen arvsberättigad i någon av arvsklasserna tillfaller arvet Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

I ditt fall skulle du varit arvsberättigad efter din halvsyster då du ingår i den andra arvsklassen. Du hade ärvt henne genom istadarätten efter er gemensamma pappa (jfr 2 kap. 2 § ÄB). Det som skapar problem för dig är den adoption som utfördes när din halvsysters mammas make adopterade henne. Rättsverkningen av en adoption är att den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats dock anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § Föräldrabalken). Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likställighetsprincipen som innebär att ett adoptivbarn rättsligt jämställs med biologiska barn till adoptanten, såväl i livet som efter döden. Det stadgade innebär att adoptivbarn ingår i arvsordningen på samma sätt som andra barn. Adoptivbarn har således samma rätt till arv efter adoptivföräldern och dennes släktingar som det vore adoptivförälderns biologiska barn. Samtidigt har adoptivbarnets tidigare släktingar inte rätt till arv efter adoptivbarnet.

Utifrån den information du delgett oss i din fråga innebär det att du inte är arvsberättigad. Även om du och din halvsyster rent biologiskt är halvsyskon och släkt, är ni inte det rättsligt. I samband med adoptionen upphörde de rättsliga banden mellan henne och er gemensamma pappa. Arvsberättigad efter din halvsyster är således de i första, andra och tredje arvsklassen på hennes mammas sida och på adoptivpappans sida (som rent juridiskt är att se som din halvsysters pappa, även om han inte är det biologiskt). Samma gäller som redogjort för enligt ovan; finns det ingen arvsberättigad i någon av arvsklasserna kommer arvet i slutändan att tillfalla Allmänna arvsfonden. Min rekommendation i ditt fall är därför att du inte betalar några räkningar m.m. då det finns en risk att du inte får tillbaka pengarna. Likaledes är du inte dödsbodelägare och kan inte göra en bouppteckning. Dödsbodelägare efter din halvsyster är eventuella arvingar på mammans sida eller på adoptivpappans sida.

Om det inte finns några arvingar träder Kammarkollegiet in och utser vid behov en god man som ansvarar för boutredningen och sköter det praktiska arbetet med dödsboet. Den gode mannen företräder Allmänna arvsfonden i arbetet. Eventuellt överskott när dödsboet är avvecklat tillfaller Allmänna arvsfonden.

Jag har full förståelse för att detta inte är det svar du önskade. Tyvärr är lagen väldigt tydlig när det gäller adoptioner. Vid adoption avskiljs de rättsliga banden till den biologiska föräldern och ersätts med adoptivföräldern. Eftersom du skulle varit arvsberättigad genom att ni har gemensam pappa och han efter adoptionen rättsligt inte längre är hennes förälder, finns det ingen rätt till arv.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet. Jag kommer förslagsvis att ringa dig på måndag, den 27 januari klockan 15.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte är anträffbar den föreslagna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan så bokar vi in en mer lämplig tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84216)