Är jag arbetsskyldig på annan ort?

FRÅGA
Hej!Jag har blivit förflyttad rätt mycket de senaste veckorna. Och idag sa chefen att jag ska flyttas bort nästa vecka också. Jag sa att jag inte kan jobba så långt bort från där jag bor, eftersom extrema restider med rusningstrafik, dyra pendligar och en sträcka på 4 mil, min normala arbetsplats är 1 mil. Pendlingen kostar i en uträkning runt 50-60kr om dagen på normala arbetsplatsen till 150-200kr när jag är stationerad där.Enligt chefen är mitt avtal står de att jag jobbar i på alla stationer i regionen men mest station där jag jobbar oftast. Jag vet inte var mitt avtal är så jag kan inte se ifall de är fallet. Min chef har väldigt lite hänsyn till mig och behandlar mig rätt dåligt. Hotar ofta om sparken om jag säger emot. Min fråga är om detta strider mot någon lag och om ni har några tips på hur jag ska gå tillväga.Tack!!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen reglerar faktiskt inte detta förhållande, det finns däremot en hel del principer som vuxit fram ur praxis.

Din arbetsskyldighet

Arbetsgivaren har an långtgående arbetsledningsrätt, vilket innebär att det finns en stor arbetsskyldighet för dig. Denna kan dock begränsas av kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Därför råder jag dig i första hand att be din chef att få kolla på ditt anställningsavtal och om detta innehåller några uttryckliga begränsningar.

Det finns en arbetsskyldighet inom den egna orten och närliggande orter. Detta är även något som varierar lite beroende på branschpraxis. Rättsläget är oklar här eftersom vi inte fått något riktigt svar i praxis och eftersom det inte finns lagreglering kring just detta. Jag skulle dock säga att en sträcka på 4 mil troligtvis faller inom din arbetsskyldighet.

Kan du "sparkas"?

Vägrar du detta ses det som en arbetsvägran vilket är grund för uppsägning (jämför lagen om anställningsskydd 7 § första stycket). Det är dock inte grund för att ge dig "sparken", det vill säga grund för avsked (jämför lagen om anställningsskydd 18 § första stycket).

Att endast säga emot är givetvis inte grund för varken uppsägning eller avsked.

Sammanfattning och råd

Som arbetstagare har du en arbetsskyldighet som även sträcker sig till arbete på andra orter. I just ditt fall har du troligtvis en arbetsskyldighet på plats som är 4 mil från där du bor. Vägrar du är detta grund för uppsägning, men du kan inte avskedas.

Jag råder dig dock att kontakta facket för ytterligare information om just din situation.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77210)