Är inte anställda inom psykiatrin skyddade av lagen?

2017-10-30 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej, jag blev misshandlad på arbetet, och jobbar som skötare på psykakut. Jag har blivit utsatt för både det ena och det andra här, men valde för första gången att polisanmäla en händelse nu i år. Jag fick ett sängbord (med hjul) inkört i knäet, ett knytenäveslag i ansiktet, och blev sedan spottad på. Eftersom både jag, och överläkare, bedömde att patienten visste precis vad hen gjorde så blev jag väldigt kränkt, och fick såklart ont också. Jag valde att polisanmäla. Jag har alltid tänkt, att när jag väl går vidare med en händelse och polisanmäler så kommer det tas på allvar. Så blev det inte. Polisanmälan lades ner fort. "Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken." Motivering: [Den misstänkte] får psykiatrisk vård.Det stod också att jag ändå kan ha rätt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten så jag beslöt mig för att försöka kräva det. För sveda och värk, samt kränkning. Detta avslås.Med motivering att Polisen beslutade om förundersökningsbegränsning. Brott kan inte bevisas eftersom det inte står klart att den misstänkte hade insikt i sitt handlande.Ändå berättade jag i polisanmälan att bedömning från överläkare var att patienten gjorde som hen gjorde utifrån ren illvilja, inte på grund av sjukdomstillstånd. Jag berättade också att det fanns flera vittnen till händelsen.Har detta verkligen gått rätt till? Är inte vi inom psykiatrin skyddade av Sveriges lag??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Du tar upp ett väldigt omdebatterat och aktuellt ämne då anmälningar om våld på arbetsplatsen har ökat. Svårt att säga utifrån statistiken om våldet har ökat men anmälningarna har gjort det iallafall. Självklart skyddas du av lagen och så gör även den som är psykiskt sjuk, vilket du i med den här händelsen erfor. Naturligtvis kan en person som är psykiskt sjuk begå brott mot person i ren illvilja och inte på grund av sjukdomstillståndet. Problemet blir bevisbördan då händelsen ägde rum på en psykiatrisk avdelning och personens utsaga därmed väger tungt.

I ditt fall ska du genast rapportera detta till din arbetsgivare och göra en arbetsskadeanmälan. Att som anställd bli utsatt för misshandel av en patient är en arbetsskada. Många missar ekonomisk ersättning när incidenter på arbetsplatsen inte rapporteras. Anledningen är förmodligen att få känner till att de är försäkrade mot detta. Arbetsskadeförsäkringen AFA gäller för alla som är anställda med kollektivavtal.

Läs mer om hur du gör en anmälan på www.afaforsakring.se. Där kan du läsa om hur du går till väga när du vill göra en anmälan och du kan naturligtvis även kontakta dem för hjälp.

Hoppas verkligen du kan få rätt till ersättning för de skador som åsamkats dig i din utsatta yrkesroll. Hatten av till alla er med detta tunga uppdrag.

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (95778)