Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?

FRÅGA
Om man skriver nån kritik om en eller fler kollegor på sin arbetsplats på Facebook, kan man då riskera att bli uppsagd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagares lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare slutar inte utanför arbetsplatsen. Det krävs att man agerar på vissa sätt utanför arbetsplatsen också. En högre uppsatt arbetstagare har större krav på sig att agera sig lojalt mot arbetsgivaren och vissa yrken kan anses kräva mer renlighet i förhållande till andra, t.ex. rättsväsende och försvarsmakt.

Arbetsdomstolen har tidigare prövat ett liknande mål där en arbetstagare agerade olämpligt på Facebook, se AD 2012 nr 25. Arbetsdomstolen kom fram till att detta inte var sakliga skäl för uppsägning. Arbetsgivaren måste alltid utvärdera mindre ingripande åtgärder innan uppsägning, t.ex. varning, rehabilitering och utbildning. Det är en prövning från fall till fall och arbetsgivarens agerande samt koppling till arbetsplatsen spelar också roll.

Det sker en bedömning från fall till fall med en avvägning mellan arbetstagarens intresse att vara kvar och dennes rätt till privatliv samt arbetsgivarens intresse att avsluta tjänsten pga. vad som har hänt. Utan att ha alla förutsättnings klargjorda skulle jag anse att detta inte är tillräckligt för att säga upp personen i fråga, det är dock en fråga som måste prövas i varje enskilt fall.

Jag hoppas att detta gav viss vägledning i frågan!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82663)