Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

2021-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej min hyresvärd vill säga upp min parkeringsplats trots att jag har handikappintyg utfärdat av kommunen. har hyrt samma plats i 17 år och det skulle bli avsevärt svårare för mig att hitta p-plats på gatan! har inte hyresvärd skyldighet att tillhandahålla en handikapp plats åt mig?jag bor i ett hyrehus som omfattar 9 st lgh mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Ingen rätt till parkeringsplats

Reglerna om hyra av parkeringsplats/garageplats finns i Jordabalken (JB). Utgångspunkten är att hyresvärden har ingen lagstadgad skyldighet att tillhandahålla en parkeringsplats för dig som hyresgäst. Om du har skrivit på ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden, så gäller avtalsvillkoren som framgår där. Om parkeringsplatsen ingår i själva bostadshyresavtalet och framgår av ditt hyreskontrakt så är det villkoren där som gäller.

Uppsägningstid

Om din hyresvärd vill säga upp parkeringsplatsen måste denne beakta uppsägningstiden. Om ni har avtalat om uppsägningstiden är det den som gäller. Om ingen uppsägningstid har avtalats så gäller olika regler, beroende på om din parkeringsplats är utomhus eller i garage. Om din parkeringsplats är utomhus är uppsägningstiden minst sex månader (8 kap. 5 § JB). Om det rör sig om en garageplats är uppsägningstiden nio månader (12 kap. 4 § första stycket andra punkten JB).

Besittningsskydd

Om det rör sig om en garageplats och inte en parkeringsplats som är belägen utomhus vill jag uppmärksamma dig om din möjlighet att kräva ersättning. Som hyresgäst till garageplatsen har du ett s.k. indirekt besittningsskydd som innebär att du kan sägas upp och därigenom inte få använda garaget mer, men då kan du ha rätt till skadestånd under vissa förutsättningar.

Såsom tidigare nämnt är hyresvärden inte förhindrad att säga upp hyresavtalet för garageplatsen, dock måste denne ange godtagbara skäl för uppsägningen. Om det saknas godtagbara skäl kan hyresvärden bli ersättningsskyldig för förluster som uppsägningen orsakar för dig (12 kap. 56 § JB). Exempel på godtagbara skäl är ombyggnad och rivning (12 kap. 57 § JB). Ersättningen som ska utgå till dig, om hyresvärden inte kan ange godtagbara skäl för uppsägningen, är en årshyra. Ytterligare ersättning kan utgå om du, på grund av avtalets upphörande, har orsakats förluster som inte täcks av ersättningen (12 kap. 58b § JB).

Sammanfattning

Utgångspunkten är att din hyresvärd har ingen skyldighet att erbjuda parkeringsplats/garageplats för dig. Hyresvärden kan säga upp avtalet men måste då beakta uppsägningstiden. Om det rör sig om en garageplats måste hyresvärden även ha ett godtagbart skäl för uppsägningen. Du har rätt till ersättning, motsvarande en årshyra för garageplatsen, om hyresvärden inte har angett ett sådant skäl som förutsätts.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96522)