Är hyresvärden skyldig att sanda?

FRÅGA
Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder.

Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är:

1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt,

2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada,

3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada

Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?