Är hyresvärden skyldig att säga till störande granner?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en kedjerökande granne, det innebär bl a att jag inte kan använda min balkong. Jag har felanmält det till hyresvärden som svarade att jag ska prata med grannen och påtala att detta är en olägenhet för mig och de runtomking- Min fråga är om det är min roll at ta det samtalet med grannen, det kan skapa en konflikt mellan grannen och mig, Är det inte hyresvärden roll, som ska vara en medlande och neutral part?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och därför inte skäligen bör tålas av omgivningen (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). I ditt fall är alltså frågan om din grannes rökning räknas som en sådan störning som inte rimligen ska tolereras av omgivningen.

I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Tidigare domar har också slagit fast att man måste tåla rökande grannar när man bor i ett flerfamiljshus. Detta gäller även om du skulle ha någon överkänslighet mot rökning.

Det finns alltså ingen laglig skyldighet för din hyresvärd att ta upp ditt problem med grannen. Du får därför själv be grannen att röka mindre på balkongen. Kanske kan ni komma fram till någon överenskommelse där han eller hon kan avstå från att röka vissa tider?

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96509)