FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt17/05/2021

Är hyresvärden ansvarig för låsbyte efter inbrott hos hyresgästen?

Inbrott hos vår hyresgäst där nycklar stals vilket medförde att ägare tvingades byta lås. Vem står för kostnaden?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur det ser ut med fördelningen av ansvar för skador på hyresrätt mellan hyresvärd och hyresgäst. De regler som är relevanta i ditt fall kan hittas i 12 kapitlet jordabalken (JB), som ofta benämns som hyreslagen.

Hyresvärden ska hålla lägenheten i en godtagbar standard

Hyresvärden ska på tillträdesdagen samt under hyrestiden se till så att lägenheten är i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § samt 12 kap. 15 § JB). Detta innebär alltså en skyldighet för hyresvärden att se till att lägenheten håller en godtagbar standard.

Hyresgästen har en vårdplikt

Hyresgästen har en vårdplikt gällande lägenheten som innebär att hyresgästen ska iaktta en viss aktsamhet i enlighet med vad som utmärker en ordentlig person. Hyresgästen har vidare ett ansvar för att ersätta all den skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans eller hennes hushåll eller gästar honom eller henne (12 kap. 24 § JB). Detta innebär att hyresgästen kommer att vara ansvarig för sådana skador som hen själv orsakat genom att inte ha varit tillräckligt försiktig, samt sådana skador som orsakats av att hyresgästen släppt in någon i lägenheten som därmed orsakat skadan.

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall verkar det som att inbrottet är någonting som ligger utanför hyresgästens kontroll och som inte beror på att hyresgästen varit oförsiktig. I ett sådant fall kommer ersättningen för låset förmodligen att anses vara en kostnad som du som hyresvärd ska ersätta, vilket följer av det ansvar du har som hyresvärd att se till att lägenheten lever upp till en godtagbar standard. Situationen ser dock annorlunda ut om det är så att hyresgästen till exempel hade glömt att låsa dörren innan inbrottet skedde. I ett sådant fall kan detta vara en situation som gör att hyresgästen blir ansvarig för kostnaden, eftersom att inbrottet kan ha orsakats av hens oförsiktiga handlande.

Värt att nämna är också att om lägenheten fortfarande kan användas för det avsedda ändamålet så kan hyresgästen reparera skadan på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden skulle underlåta att göra detta efter tillsägelse av hyresgästen (12 kap. 11 § samt 12 kap. 16 § JB). Här finns alltså en risk att du blir ersättningsskyldig om det är du som bör stå för skadan och du väljer att inte betala kostnaden. Detta under förutsättning att lägenheten fortfarande kan användas för det avsedda ändamålet (vilket jag utgår ifrån att den kan).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer du som hyresvärd att behöva stå för kostnaden för låset om inbrottet inte på något sätt kan ha orsakats av hyresgästens oförsiktiga handlande. Om det däremot är så att hyresgästen inte varit tillräckligt försiktig, kan det vara så att det är hyresgästen som får stå för kostnaden. Skulle det landa i att det är du som hyresvärd som behöver stå för kostnaden, finns det en risk för att du blir ersättningsskyldig om du skulle underlåta att betala kostnaden.

Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Vänliga Hälsningar,


Temra BaydonoRådgivare