Är hyresgästen skyldig att betala för reparationer?

2021-02-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor en villa som är en hyresrätt, jag upptäckte idag att några vattenledningar troligtvis har frusit och mailade därför min hyresvärd. Hon uppmanade mig att kontakta fastighetsbolagets godkända vvs operatör och sedan återkoppla med besked om problem/åtgärd/skada. Hon skrev också att jag vid behov ska göra en skadeanmälan till mitt hemförsäkringsbolag. Frågan jag har är om jag som hyresgäst är skyldig att betala för hantverkare och eventuella åtgärder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

På hyresavtal som avser en bostadslägenhet så tillämpas, under vissa omständigheter, lagen om uthyrning av egen bostad. Detta förutsätter att uthyrningen inte har som syfte att utgöra näringsverksamhet samt att det inte är fråga om uthyrning för fritidsändamål. Det förutsätter även att det enbart är fråga om en upplåtelse och inte flera (1 § Lagen om uthyrning av egen bostad). På frågor som inte regleras i denna lag så är det dock 12 kap. Jordabalken som ska tillämpas istället (1 § 2 st. Lagen om uthyrning av egen bostad). Frågan om hyresvärdens eller hyresgästens ansvar för skador regleras inte i Lagen om uthyrning av egen bostad. Av denna anledning så får man, oavsett om ditt hyresavtal omfattas av Lagen om uthyrning av egen bostad eller inte, söka vägledning i 12 kap. Jordabalken.

Vem ansvarar för underhåll?

Som hyresgäst så ska man ansvara för all skada som man själv orsakat (12 kap. 24 § Jordabalken). Hyresgästen är även skyldig att informera hyresvärden om skada som uppkommit i lägenheten, vilket du har gjort (12 kap. 24 § 2 st. Jordabalken). I detta fall så handlar det dock om att vattenledningarna har frusit. Skadan beror således inte på något som du som hyresgäst har gjort. Hyresvärden ska under hyrestiden se till att hyreslägenheten hålls i ett sådan skick som gör att den är brukbar och uppfyller den standard som krävs (12 kap. 15 § 1 st. Jordabalken och 12 kap. 9 § Jordabalken). Som hyresgäst ska du alltså inte behöva ansvara för sådana skador som du inte själv har orsakat. Jag rekommenderar att du informerar din hyresvärd om att du inte tänker betala för reparationerna innan du anlitar en hantverkare så att det inte uppkommer några oklarheter senare.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96383)